Društveni domovi u požeškim prigradskim naseljima podijeljeni u tri kategorije, a mnogu ih koristiti udruge, mjesni odbori, tvrtke, te obitelji

Autor: D.K.

Početkom ove godine odlukom gradonačelnika Požege Darka Puljašića društveni domovi u naseljenim mjestima, koja teritorijalno pripadaju gradu, podijeljeni su u tri kategorije. Tako domovi u Dervišagi, Drškovcima, Golobrcima, Mihaljevcima, Vidovcima i N. Mihaljevcima spadaju u prvu kategoriju, u drugu objekti u Novom Selu, Seocima i Novoj Lipi, dok domovi u Ćosinim Lazama, Gornjim Emovcima i Ugarcima ulaze u treću. Ranije je donijet Pravilnik o upravljanju domovima koji propisuje korištenje i davanje u povremeni zakup poslovnih prostora u njima.

Domovi su predani bez naknade na upravljanje i korištenje Mjesnim odborima, a oni su odgovorni za štetu nastalu na objektu kao i za štetu proizašlu iz korištenja. Objekti se ponajprije koriste za potrebe mjesnih odbora, a prema ukazanoj potrebi za grad, te druge namjene. Korištenje, odnosno povremeni zakup poslovnog prostora u domovima, može se odobriti za zabave, svadbe, obiteljske prigode, karmina, razne skupove, športske i kulturne priredbe, aktivnosti udruga s područja grada, predizbornih skupova i rad političkih stranaka.

Prostor se može dati u povremeni zakup pravnim i fizičkim osobama ako se time ne ometa djelatnost mjesne samouprave. Ukoliko mjesni odbor duže vremena nema potrebu za povremenim zakupom cijelog ili nekog dijela poslovnog prostora u društvenom domu, isti se može dati u zakup pravnim ili fizičkim osobama. Poslovni prostor se može dati u povremeni zakup jednokratno ili na određeno vrijeme.

Povremeni zakup bez plaćanja zakupnine omogućava se mjesnim odborima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i zajednicama, ustanovama čiji je osnivač grad Požega, trgovačkim društvima koja su u cijelosti ili u većinskom vlasništvu grada, tijelima državne uprave i županije, vjerskim organizacijama za obrede, Crvenom križu, udrugama koje su osnovane u naselju gdje se nalazi dom (sportski klubovi, klubovi žena i sl.), te za potrebe izbora ili drugih aktivnosti koje organizira grad Požega.

Prostor se može dati u povremeni zakup bez naknade udrugama, neprofitnim organizacijama i drugim fizičkim i pravnim osobama za provođenje programa ili projekata od interesa za grad Požegu ili opće dobro, ako se ocijeni da je njihova djelatnost od takvog interesa.

Kod određivanja zakupnine osim kategorije objekta ključni su svrha zakupa, te mjesto življenja zakupnika. Tako se primjerice u sve tri kategorije ne plaća zakupnina za karmine ukoliko zakupac živi na tome području, dok se za ostale korisnike ona naplaćuje u iznosu od 300 do 500 kuna. Slični su  omjeri cijena i za zakup ovih domova za druge svrhe pri čemu je najpovoljnije za domicilne zakupnici, tj oni koji tu žive ili imaju sjedište poslovnog i društvenog subjekta na tomu području.

Cijene zakupa za svadbe i zabave su iste u svim objektima. Predviđeno je vrijeme zakupa za pojedinu namjenu pa je tako na primjer za održavanje svadbe predviđen zakup od četiri dana, zabave od tri dana itd, čime je omogućena priprema događanja i vraćanje prostora u prvobitno stanje. Kod zakupa sklapa se ugovor sa gradom, a sredstva se uplaćuju u gradski proračun.

Pravilnikom je obuhvaćena odgovornost zakupnika za nastalu štetu i dužnost da to sanira, posebno je predviđeno eventualno korištenje opreme(posuđe i slično), a zakupac ima obavezu svih prijava i plaćanje obaveza za to događanje(autorska prava, MUP itd.). U objektima je zabranjeno pušenje, unos eksplozivnih i zapaljivih materijala, te oružja i narkotika.

Foto: Arhiva, pozega.eu

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek