Štampar se vraća kući, u svoj rodni Drenovac

BRODSKI DRENOVAC – Dr. Andrija Štampar vraća se kući, u svoj rodni Drenovac. Prema nekim najavama i planovima koje svesrdno podržava i pleternička gradonačelnica Antonija Jozić u rodnoj kući dr. Štampara u Drenovcu trebala bi se urediti Spomen soba tog velikana svjetske medicine, velikog higijeničara i nesebičnog humaniste.

Realizacija projekta “Vraćanje kući dr. Andrije Štampara” planirana je najkasnije do 1. rujna 2018. godine kada bi se obilježilo 130 godina rođenja najpoznatijeg i po dobrim djelima najpriznatijeg Drenovčanina. Za one koji ne znaju treba ih podsjetiti da je dr. Andrija Štampar rođen u Drenovcu 1. rujna 1888. godine. Dr. Štampar bio je liječnik, speciijalist higijene i socijalne medicine. Suosnivač je Svjetske zdrastvene organizacije, tvorac je njenog prvog ustava i prvi predsjedavajući na skupštini 1948. godine u Ženevi. Od 1947. godine pa sve do smrti 1958. bio je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnost.

Štamparovi su se u Drenovac doselili iz rodne Like, iz sela Čanka, koje je u to vrijeme bilo jedno od većih naselja u tom ličkom dijelu, a malo je poznato da je iz Čanka krenulo opismenjavanja Ličana, jer je upravo u Čanku osnovana i ustrojena prva Pučka škola u Lici. Isto tako manje je poznato da je otac dr. Andrije Štampara, Ambroz bio jedan od prvih učitelja u drenovačkoj Pučkoj školi, što sa starim zvičajem i rodnim  Čankom, čini svojevrsnu poveznicu i znakovitost.
                         
Drenovcu je dr. Andrija Štampar za uspomenu u središtu sela ostavio izgrađena tri međusobno povezana zatvorena bunara, uz koje su nekada bila i betonska korita, po drenovačkom valovi, koja su služila za pranje rublja ili rubina, a  i za napajanje stoke. Svojevremeno su korita uklonjena, a bunari obnovljeni, tako da su  i dan danas nepresušni izvor čiste i pitke vode, a pogotovo su od velike koristi Drenovčanima za sušnih ljeta kada njihovi bunari presuše. Kao vrhunski higijeničar, dr. Štampar znao je da je zdrava i kontrolirana voda uvjet za zdrav život. Malo je poznato da je dr. Andrija Štampar u Drenovcu na brdu Zekinac imao namjeru sagraditi bolnicu-sanatorij za plućne bolesnike, ali zbog nerazumjevanja, neznanja i otpora tada rukovodećih ljudi u Drenovcu, od te zamisli je morao odustati. Nešto kasnije svoju je ideju realizirao na Strmcu kod Nove Gradiške.

Uređenjem Spomen sobe u rodnoj kući  dr. Andrije Štampara, Drenovčani i grad Pleternica u Drenovac žele  dovesti sve one koji dr. Štampara cijene kao stručnjaka i znanstvenika sa nemjerljivim doprinosom medicinskoj struci i znanosti u svjetskim razmjerima.

Simpoziji i skupovi posvećeni dr. Andriji Štamparu, uređenjem njegove rodne kuće, mogli bi se održavati i u njegovom rodnom Drenovcu, što bi puno značilo za današnji razvoj i značaj tog mjesta ali i šireg pleterničkog kraja. Uz uređenje rodne kuće dr. Andrije Štampara, orivačko-drenovačka udruga MOST 352, koja promiče tradiciju, razvoj i održivost ruralnih krajeva, u svom programu i planu ima uređenje poučne staze, nazvane Štamparov put, koja vodi do nekadašnjeg ljetnikovca Štamparovih u kojem su ponekad i stalno boravili, a koji se nalazio kilometar i pol iznad Drenovca. Taj predio Drenovčani i danas nazivaju Štamparova bašča. Na tom  mjestu trebao  bi se  urediti okoliš, postaviti sjenica sa klupama i ploča sa spomen natpisom na obitelj Štampar. Tu ideju nam je potvrdio predsjednik udruge, gosp. Karlo Tomljenović. Spomen obilježje ljetnikovca Štamparovih inače se nalazi na trasi  planinarskog puta koji povezuje Drenovac i Oriovac.

Kako bi ova ideja zaživjela i kako bi dr. Andrija Štampar  dobio zavrijeđeno mjesto u svom rodnom Drenovcu, potrebna je dobra organizacija i naravno materijalna sredstva, koja začetnici ovog projekta kane namaknuti iz fondova EU predviđenih za ovakve namjene, Ministarstva zdravlja RH, Zavoda za javno zdrastvo Požeško-slavonske županije i od privatnih donatora i dobročinitelja. Za unutrašnje uređenje i muzejski postav u Spomen sobi, potrebno je prikupiti što više predmeta i stvari vezanih za život i znanstveno djelovanje dr. Štampara. Pozivaju se svi oni koji posjeduju takve predmete i stvari, koje su povezani sa dr. Štamparom, a voljni su ih darovati za tu svrhu i namjenu, neka se jave na mobitel 098 323 204 ili u Gradsku kuću u Pleternici, odnosno gradonačelnici Jozić.

Ono što se u današnje vrijeme, u 21. stoljeću dr. Štamparu zasigurno ne bi svidjelo i čime bi bio nezadovoljan i razočaran sigurna je činjenica, da u njegovom rodnom Drenovcu, danas u 21.stoljeći  ne postoji bar u povremenom djelovanju ambulanta opće zdravstvene zaštite.

Povodom obilježavanja stote godišnjice njegovog rođenja 1988. godine na inicijativu raseljenih Drenovčana koji su tada djelovali u udruzi Zavičajnog kluba, bio je uspostavljen rad takve ambulante, ali nakon izvjesnog vremena i nečije nebrige prestala je raditi iako je bila od velike koristi i pomoći pogotovo starijim  i nemoćnijim stanovnicima Drenovca, a i susjednog Bučja. Drenovčani se nadaju da bi im 130. godišnjica Štamparova rođenja ponovno mogla donijeti ambulantu opće medicine u njihovo selo, jer to njegovih više od 700 stanovnika, nevezano na dr. Andriju Štampara , zaslužuje.

-Zdrastvena zaštita je standard i uvjet kvalitetnog života, to nije trošak i luksuz -naglašavao je dr. Andrija Štampar.

/Tekst i foto: Franjo Memedović/

0 Comment