NOVOST U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI: Povrat potpora lovstvu zbog lažne dokumentacije, te neizvršenja ugovora

Autor: DK

Župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević donio je Pravilnik o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu. Na taj se način u požeškom, pakračkom i lipičkom kraju sufinancira izgradnja i obnova objekata za potrebe tridesetak lovačkih udruga koji su zakupnici državnih i zajedničkih lovišta.

Navedenim Pravilnikom  su propisani uvjeti i načini za ostvarivanje prava na potporu za unapređenje rada udruga u navedenim oblastima gospodarstva, a podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz proračuna Požeško-slavonske županije.  Pravo na potporu temeljem ovog dokumenta mogu ostvariti udruge upisane u registar udruga, koje broje najmanje sedam članova, te provode aktivnosti u ovim oblastima. Potporama su obuhvaćeni  provedba programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Požeško-slavonske županije, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, zatim edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova, promicanje razvitka i svekolikog unapređivanja ruralnih prostora,kao i  uzgoj, unos i zaštita divljači i lovišta, povećanje kvalitete lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata u lovištima.   Prijave za potpore podnose se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje župan Požeško-slavonske županije. Na taj poziv se mogu prijaviti projekti koji su u toku ili će biti provedeni do kraja tekuće godine.

 -Prilikom obrade prijava neće se razmatrati kao ni zahtjevi Udruga koje nisu dostavile izvješće o utrošku sredstava iz prethodne godine, potpora se može odobriti do visine od 50 posto ulaganja i to maksimalno do 20 tisuća kuna po udruzi – ističe župan Tomašević i dodaje da  za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jednom godišnje.

 Nadalje, korisnik kojemu je isplaćena potpora ne smije ni na koji način otuđiti predmete ulaganja niti im promijeniti namjenu, a  dužan ih održavati u predviđenoj svrsi i funkciji tri godine od dana isplate.  Župan je imenovao Povjerenstvo za odobravanje sredstava za dodjelu potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu, a ono svake godine utvrđuje pojedinačni iznos potpore za prijave i prijedlog liste korisnika.

Temeljem tog prijedloga  župan donosi odluku o dodjeli potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu ili o odbijanju prijave.

Predviđen je i povratu isplaćenih sredstava u slučaju utvrđivanja da je korisnik ostvario potporu na temelju neistinite dokumentacije, zatim ukoliko korisnik nije ispunio obveze temeljem Ugovora . Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u roku od 30 dana od primitka odluke o povratu , a biti će isključen iz sustava županijskih potpora za unapređenje rada udruga u lovstvu tijekom slijedećih pet  godina.

Više iz kategorije