Grad Kutjevo među 100 gradova i općina kojima su odobrena bespovratna sredstva za postavljanjem besplatnog WiFi-a na javnim mjestima

Autor: DK

Još je to jedan korak naprijed za grad Kutjevo, dobivanje bespovratnih sredstva za ugradnju WiFi pristupnih točaka na javnim mjestima kao što su gradske vijećnice, knjižnice, muzeji, javni parkovi i trgovi.

Objavljene rezultate je kratko prokomentirao gradonačelnik Budmir rekavši prijavili smo se na javni poziv za inicijativu WiFi4EU i ostvarili pravo za besplatan wifi na javnim mjestima u gradu Kutjevu.

Uz druge projekte koji su provedeni i ostvareni te one koji se ostvaruju sredstvima EU ovaj je mali ali vrijedan projekt posebice kada se uzme u obzir da je grad Kutjevo turistička destinacija u koji dolaze turisti kojima će ova usluga itekako koristiti i biti njima na zadovoljsvo.

Za sada je grad Kutjevo uz Pleternicu, Požegu, Jakšić i Veliku lokalna jedinica samouprave u Požeštini koja je uspjela dobiti bespovratna sredstva za ugradnju WiFi pristupnih točaka.

Inicijativa projekta WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena propisa Europske unije u području telekomunikacija kojom se obuhvaćaju nove mjere za ispunjavanje sve većih potreba Europljana za povezivošću i poticanje konkurentnosti Europe.

Više iz kategorije