Grad Kutjevo među 100 gradova i općina kojima su odobrena bespovratna sredstva za postavljanjem besplatnog WiFi-a na javnim mjestima

Još je to jedan korak naprijed za grad Kutjevo, dobivanje bespovratnih sredstva za ugradnju WiFi pristupnih točaka na javnim mjestima kao što su gradske vijećnice, knjižnice, muzeji, javni parkovi i trgovi.

Objavljene rezultate je kratko prokomentirao gradonačelnik Budmir rekavši prijavili smo se na javni poziv za inicijativu WiFi4EU i ostvarili pravo za besplatan wifi na javnim mjestima u gradu Kutjevu.

Uz druge projekte koji su provedeni i ostvareni te one koji se ostvaruju sredstvima EU ovaj je mali ali vrijedan projekt posebice kada se uzme u obzir da je grad Kutjevo turistička destinacija u koji dolaze turisti kojima će ova usluga itekako koristiti i biti njima na zadovoljsvo.

Za sada je grad Kutjevo uz Pleternicu, Požegu, Jakšić i Veliku lokalna jedinica samouprave u Požeštini koja je uspjela dobiti bespovratna sredstva za ugradnju WiFi pristupnih točaka.

Inicijativa projekta WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena propisa Europske unije u području telekomunikacija kojom se obuhvaćaju nove mjere za ispunjavanje sve većih potreba Europljana za povezivošću i poticanje konkurentnosti Europe.

0 Comment