Vlč. Želimir Žuljević novi je generalni vikar Požeške biskupije: Biskup Škvorčević donio dekrete za još nekoliko imenovanja i razrješenja

Autor: D.K.

Nakon nedavno objavljenih imenovanja i razrješenja pastoralnih službi u Požeškoj biskupiji, o čemu smo pisali, ovih dana obznanjena su i druga:

vlč. mr. Ivica Bošnjak, uz službu kuzmičkog župnika imenovan je dušobrižnikom u kazneno-odgojnim ustanovama u Požegi, koju je službu do sada obavljao vlč. Slavko Starčević;

Mr. Josip Krpeljević, završio je petogodišnji mandat u službi generalnog vikara Požeške biskupije, raspoređen je na službu župnikom in solidum u Župi sv. Terezije Avilske u Požegi, o čemu smo pisali

vlč. Robert Kupčak uz službu kancelara Požeške biskupije imenovanje za člana Povjerenstva za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja

vlč. Robert Mokri, stražemanski župnik završio je petogodišnji mandat u službi ravnatelja Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika te trogodišnji mandat člana Povjerenstva za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja;

vlč. Slavko Starčević, bučki župnik, razriješen službe dušobrižnika u kazneno-odgojnim ustanovama u Požegi te imenovan dušobrižnikom u Domu za starije i nemoćne osobe Baketarić u Resniku;

preč. Ivica Žuljević, po isteku petogodišnjeg mandata razriješen službe moderatora Biskupskog ordinarijata u Požegi te imenovan ravnateljem Ustanove Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika;

vlč. dr. Želimir Žuljević, vetovački župnik po isteku petogodišnjeg mandata u službi sudskog vikara Požeške biskupije imenovan generalnim vikarom Požeške biskupije.

Pojašnjenje: Generalni vikar….

Generalni vikar jest osoba čija je vlast redovita. Mora biti postavljen u svakoj biskupiji i on trajno pomaže biskupu u pastoralnom upravljanju biskupijom. Ovisno o veličini biskupije generalnih vikara može biti i više ali u načelu biva samo jedan. Član je biskupske kurije koju čine: generalni vikar, biskupski vikari, kancelar, bilježnici, sudski vikar, suci i ekonomsko vijeće.

Generalnog vikara u službu osim dijecezanskog biskupa može postaviti dijecezanski upravitelj, može biti imenovan na određeno ili neodređeno vrijeme, ali u slučajevima odsutnosti može biti imenovan i njegov zamjenik.

Da bi netko bio generalni vikar mora biti svećenik, ne mlađi od 30 godina, doktor ili magistar kanonskog prava ili bogoslovlja ili barem stručan u tim područjima.

Vlast generalnog vikara je zamjenička i izvršna. Međutim, podređena je vlasti dijecezanskog biskupa koji je odgovorni upravitelj biskupije. Njegova služba prestane istjekom vremena naloga, odreknućem koje mora biti prihvaćeno, uklanjanjem koje mora priopći dijecezanski biskup. Ono se može odnosit samo na generalnog vikara koji je svećenik, a nikako ne ako je generalni vikar istovremeno i pomoćni biskup tada je uklanjanje po sebi zabranjeno.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek