Umjesto Željka Franculića novi predsjednik Konrad Katić (FOTO)

Autor: Jelenko Topić

VELIKA – Matica umirovljenika općine Velika sa oko 360 članova održala je redovnu godišnju skupštinu na kojoj je zbog ostavke dosadašnjeg predsjednika Željka Franculića za novoga izabran Konrad Katić.

-14 godina sam bio na čelu ove udruge, zbog umora želim otići, a svima se zahvaljujem na dobroj suradnji- kazao je tom prilikom Franculić.

Izvješće o radu udruge u prošloj godini podnijela je tajnica Ljubica Horvat posebno istakavši rad kroz glumačku, sportsku i pjevačko-glazbenu sekciju, te izlete u Jankovac, Bizovac, Gudovac i druga mjesta. Pjevačko-glazbena sekcija bilježi 10 godina rada, a za tu prigodu snimili su i objavili album sa desetak pjesama među kojima je pet vlastitih skladbi autora Konrada Katića.

-Vaša udruga je brojna i aktivna, te nadasve skromna i štedljiva – istakao je pozdravljajući skup zamjenik načelnika općine Velika Ivica Potočanac.

Upućujući pozdravne riječ predsjednik MUH Požeško-slavonske županije Zvonko Čorak istakao je da ova udruga povećava broj članova, te ostvaruje brojne aktivnosti.

Konrad Katić, novoizabrani predsjednik Matice umirovljenika Velika

Za doprinos i dugogodišnji rad tridesetak članova Matice umirovljenika Velika primilo je zahvalnice u povodu 70 godina Matice umirovljenika Hrvatske.

U sklopu skupštine nastupila je Glumačka družina veličkih umirovljenika za koju tekstove piše članica Marija Iličić, te glazbena i pjevačka skupina predstavivši se sa tri svoje pjesme.

/Foto: D.Mirković /

Više iz kategorije