Požeško-slavonski zastupnici imenovani u saborske odbore: Darko Puljašić u dva, Anamarija Blažević u četiri, Martina Vlašić Iljkić u jedan

Autor: D.K.

Zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik grada Požege Darko Puljašić (HDZ) posljednjeg dana prve sjednice redovitog zasjedanja Hrvatskog sabora, 31.srpnja 2020. godine imenovan je za člana u dva saborska odbora. Postao je član Odbora za predstavke i pritužbe i član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Anamarija Blažević (HDZ), zastupnica u Hrvatskom saboru i gradonačelnica grada Pakraca imenovana je u četiri saborska odbora. Postala je članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju, članica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, članica Odbora za ravnopravnost spolova i članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative.

SDP-ova zastupnica u Hrvatskom saboru Martina Vlašić Iljkić imenivana je za članicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Djelokrug rada Odbora za predstavke i pritužbe, u koji je imenovan zastupnik Darko Puljašić je da:

– razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Saboru te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje zakona i prava građana u postupku pred tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti

– ukazuje Saboru na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značenja i predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje

– ispituje, putem ovlaštenih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje ovlaštenim tijelima na potrebu poduzimanja, na zakonu osnovanih, mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga

– jednom godišnje Saboru podnosi izvješće o svom radu.

Djelokrug rada Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, u koji je imenovan zastupnik Darko Puljašić su:

poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području:

– pomorstva, prometa i infrastrukture

– zaštite mora od onečišćenja s brodova.

Djelokrug rada Odbora za međuparlamentarnu suradnju u koji je imenovana zastupnica Anamarija Blažević:

Odbor za međuparlamentarnu suradnju zajedno s Odborom za vanjsku politiku brine se za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske u okvirima međuparlamentarne suradnje s drugim državama i međunarodnim organizacijama u poslovima od zajedničkog interesa. Odbor za međuparlamentarnu suradnju ostvaruje suradnju s predstavničkim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija osnivanjem zajedničkih tijela, skupina prijateljstva, poduzimanjem zajedničkih akcija, usuglašavanjem stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, razmjenom iskustava, međusobnim razmjenama programa rada te dokumentacijskog i informativnog materijala i glasila, zajedničkim sastancima zastupnika i razmjenom izaslanstava. Odbor za međuparlamentarnu suradnju zajedno s Odborom za vanjsku politiku razmatra izvješća stalnih ili privremenih izaslanstava Sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama kao i izvješća o djelovanju skupina prijateljstva s predstavničkim tijelima pojedinih zemalja. Predsjednika i potpredsjednika Odbora bira Sabor iz reda zastupnika koji su izabrani u stalna izaslanstva Sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama, a članovi Odbora su svi članovi navedenih izaslanstava.

Djelokrug rada Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, u koji je imenovana zastupnica Anamarija Blažević su:

poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:

– pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Djelokrug rada Odbora za ravnopravnost spolova, u koji je imenovana zastupnica Anamarija Blažević su:

poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a posebice:

– poticanje potpisivanja međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova i praćenje primjene tih dokumenata

– sudjelovanje u izradi, provedbi i analizi ostvarenja Nacionalne politike za ostvarenje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj

– suradnju i utvrđivanje mjera i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova

– predlaganje programa mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu

– poticanje ravnomjerne spolne zastupljenosti u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora

– utvrđivanje prijedloga zakona i drugih akata o ravnopravnosti spolova

– uvođenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugo.

Djelokrug rada Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, u koji je imenovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić su:

poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:

– zapošljavanje, rad i radnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru

– mirovinska osiguranja

– zaštitu na radu

– socijalni dijalog i socijalno partnerstvo

– stambenu politiku.

Foto: Arhiva, pozega.eu

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek