Požeški vijećnici usvojili proračun težak gotovo 170 milijuna kuna

Autor: pozega.hr

Prema odluci Gradskog vijeća, Proračun Grada Požege za 2021. godinu planiran je u iznosu 169.790.800,00 kn. Projekcije za 2022. godinu planirane su u iznosu 162.948.200,00 kn, a za 2023. u iznosu 156.179.000,00 kn. Ovim proračunom obuhvaćeni su svi programi Upravnih odjela i zastupljene su sve skupine društva, s naglaskom na socijalnu osjetljivost i kapitalne investicije. U Proračunu Grada Požege za 2021. godinu prihodi i primici, te projicirani višak prihoda planirani su u iznosu 169.790.800,00 kn. Od navedenog iznosa, na Grad Požegu se odnosi 137.406.480,00 kn, a na vlastite i namjenske prihode i projicirani višak proračunskih korisnika 32.384.320,00 kn. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 169.790.800,00 kn. Od navedenog iznosa planirani rashodi i izdaci Grada Požege iznose 110.960.680,00 kn, a planirani rashodi proračunskih korisnika iznose 58.830.120,00 kn.

– Proračun za 2021. godinu je razvojni i doprinijet će razvoju kvalitete života svih naših sugrađana. Osvrnut ću se i na 2020. godinu u kojoj smo završili dva velika i iznimno važna infrastrukturna projekta – Gradsku knjižnicu Požega koja se gradi od 2006. godine i Sportsku dvoranu OŠ „Dobriša Cesarić“ za koju smo dobili građevinsku i uporabnu dozvolu. Okrećemo se 2021. godini kada planiramo rekonstruirati i obnoviti Gradski muzej Požega koji je nedavno napunio svoj 96. rođendan. Riječ je o projektu vrijednom preko 40 milijuna kuna od čega je većina financirana sredstvima EU. Vjerujem da će to biti još jedan projekt u našem gradu na koji ćemo svi moći biti ponosni. – rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.

Gradsko vijeće izglasalo je i drugi rebalans proračuna za 2020. godinu, a većinom glasova usvojeni su i prijedlozi o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu, a usvojeni su i prijedlozi programa javnih potreba za 2021. godinu.

Došlo je i do druge izmjene u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2020. godini, programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, te Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, a usvojeni su i navedeni programi za nadolazeću godinu.

Gradski vijećnici usvojili su i Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1042/61, k.o. Požega, Odluku o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matice Hrvatske 8, prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu te prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2021. godini.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege. Riječ je o Odluci koja se smatra osnivačkim aktom i uvjetovana je novim Zakonom o vatrogastvu. Usvojen je i prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege kojom je omogućeno pravo na isplatu uskrsnice umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada Požege čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima u mjesecu prije isplate ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna. Umirovljenici su razvrstani u četiri skupine

Skupina Za iznos mirovine (kuna)
I. do 1.200,00
II. 1.201,00 – 1.800,00
III. 1.801,00 – 2.500,00
IV. 2.501,00 – 3.000,00

Visina uskrsnice određena je umirovljenicima na sljedeći način:

Za iznos mirovine (kuna) Visina uskrsnice (kuna)
do 1.200,00 450,00
1.201,00 – 1.800,00 350,00
1.801,00 – 2.500,00 250,00
2.501,00 – 3.000,00 150,00

Vijećnici su dali suglasnost na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2021. godinu, usvojili prijedlog Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja za lipanj – prosinac 2020. godine, te Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od 1. siječnja do 30. travnja 2021. godine.

Za potrebe provođenja programa knjižnične djelatnosti u Gradskoj knjižnici Požega usvojena je Odluka o darovanju opreme u vrijednosti od 2.189.273,44 kuna i to za opremu, namještaj i informatičku opremu koja je prvenstveno namijenjena za potrebe knjižnice. Većinom glasova usvojeni su i prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. – 2020. godine, prijedlog Odluke o otpisu potraživanja, zatim o izradi strategije razvoja pametnog Grada Požege za razdoblje 2021. – 2025. godine, prijedlog Odluke o suglasnosti na izvođenje projekta instalacija hlađenja dijela građevine Glazbene škole Požega, te prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. radi nabave teretnog vozila 15 m3 za sakupljanje biomase.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88