Požeški Komunalac kreće s izgradnjom kompostane: Stvaraju se preduvjeti za odvajanje biootpada

Autor: D.K.

Još jedan veliki projekt Komunalca Požega d.o.o. kreće u realizaciju. Riječ je o izgradnji kompostane u sklopu postojećeg Odlagališta neopasnog otpada „Vinogradine“.

Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program konkurentnost i kohezija s ciljem povećanja kapaciteta RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada čime će se doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

– Dovršetkom projekta krenut će prikupljanje biootpada iz domaćinstava čime će se povećati stopa odvojeno prikupljenog otpada s trenutačnih cca 20 posto na cca 30 posto. Građanima ćemo podijeliti posude i vrećice za prikupljanje biootpada te tako stvoriti preduvjete za njegovo odvajanje. Gotovo 40 posto sadržaja posuda za miješani komunalni otpad (zelenih kanti) je biootpad. Izgradnjom kompostane biootpad će se pravilno zbrinuti i oporabiti. Naime, dio komposta koji proizvedemo iz prikupljenog biootpada podijelit ćemo našim korisnicima, dio će završiti na zelenim površinama o čijem uređenju brine Komunalac Požega, dok ćemo dio ponuditi na prodaju – ističe Josip Vitez, direktor Komunalca Požega d.o.o.

Biootpad će se prikupljati iz domaćinstava, gospodarskih subjekata i ustanova koji koriste usluge Komunalca Požega d.o.o. u osam JLS: Požegi, Pleternici, Kutjevu, Velikoj, Brestovcu, Čaglinu, Kaptolu i Jakšiću, ali i iz ostalih JLS Požeško-slavonska županije.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta su oko 6 milijuna kuna pri čemu je EU sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 50 posto, odnosno oko 3 milijuna kuna, za što je iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dobivena Odluka o financiranju za projektni prijedlog „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“ (KK.06.3.1.15.0009). Predviđeni kapacitet kompostane prema glavnom projektu je 1596,2 t/god.

Završetak izgradnje kompostane planiran je za prosinac 2021. godine, a početak rada očekuje se u siječnju 2022. godine.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88