Otvoreno pismo Dijane Tomić Šain predsjedniku Gradskog vijeća Nini Smolčiću

Autor: D.K.

U redakciju našeg portala stiglo je “Otvoreno pismo”  Dijane Tomić Šain upućeno predsjedniku Gradskog vijeća Grada Požege Nini Smolčiću, kojeg prenosimo u cijelosti ;

Dijana tomiš šain Ovim pismom obraćam se Predsjedniku Gradskog vijeća Požega koji je i na zadnjoj sjednici vijeća nastavio sa svojom praksom neargumentiranog i  površnog napada na mene.

Povod ponovnom napadu bilo je pitanje mene kao vijećnice o kriterijima koji su uzeti u obzir prilikom imenovanja članova u nadzorni odbor tvrtke u osnivanju Komunalac d.o.o.

Naime, opće je poznato kako nadzorni odbori u niti jednoj našoj tvrtci nisu obvezni prema odredbama niti jednog zakona – već ta praksa proizlazi iz razno raznih koalicijskih sporazuma kojim se nažalost dijeli „ratni plijen“, a ovdje se govori o Tekiji d.o.o i Komunalcu d.o.o.

Korisnike usluga navedenih tvrtki to će koštati najmanje oko 500.000,00 kn godišnje.

Kako sam se i u tijeku rasprave zapitala o razlozima takvog ne popularnog poteza(imenovanja ne obveznih članova u nadzorni odbor), logično mi je bilo i pitanje koji su to uopće stručni kriteriji i kompetencije uzete u obzir prilikompredlaganja članova za takvo odgovorno mjesto?

No, prilikom rasprave o stručnim kompetencijama predloženih osoba u nadzorni odbor osjetili ste potrebu prozvati mene osobno zbog upravnih vijeća u ustanovama socijalne skrbi u kojima sam imenovana.

Dakle Predsjedniče Gradskog vijeća, u te ustanove imenovana sam rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi koji propisuje obvezu postojanja upravnih vijeća, školsku spremu i radno iskustvočlanova. (završen preddiplomski ili diplomski studij i radno iskustvo na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi).

Žalosno je kako se i dalje ponašate prema narodnoj poslovici „napad je najbolja obrana“ i usuđujete se uspoređivati moja „tzv. povjerenstva“ koja su propisana i obvezna Zakonom i za koja imam ispunjene sve stručne uvjete sa političkim uhljebljenjima u nadzorne odbore.

Informacije radi, u istima sam za cijelu 2013.godinu primila naknadu od 2000,00 kn, što je ne usporedivo sa Vašom naknadom od najmanje 30.000,00 kn godišnje i to samo u jednom nadzornom odboru koji NIJE obvezan.

Svojim radom u upravnim vijećima pridonosim kvalitetnijem radu ustanova socijalne skrbi, a što Vi Vašim radom u nadzornom odboru pridonosite?

Postavljam sada i pitanje,koliko je novca u Tekiji d.o.o. podijeljeno pojedinim udrugama, a koliko oprošteno i kome za Vašeg mandata u nadzornom odboru, a za što ste Vi digli ruku i na taj način možda bespotrebno uzeli novce našim građanima.

Zbog ponovljenog napada na mene ovdje i iznosim činjenicu kojom samo dokazujem da nismo svi isti u politici. Naime, ja sam svoju cjelokupnu naknadu za 2013 g. donirala požeškoj udruzi, a koja je neprofitna i humanitarna udruga što je u skladu s mojim svjetonazorom i područjem djelovanja.

Smatram kako jasno i transparentno treba našim građanima reći zašto se imenuju nadzorni odbori,a naročito oni koji nisu obvezni odredbama zakona.

Potrebno je i donijeti jasne kriterije za imenovanje članova nadzornih i upravnih tijela ustanova radi izbjegavanja negativnog stava javnosti i osiguranja transparentnost u radu i postupanju.

I u konačnici smatram kako bi i naši građani trebali znati koliko oni koštaju i koje se odluke tamo donose.

Ovim pismom želim potaći sve pa i Predsjednika Gradskog vijeća na takvo promišljanje i stavljanja sebe u funkciju prvog među jednakima, a na korist našim građanima.

U Požegi, 12. veljače 2014. godine

Dijana Tomć Šain

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek