Općina Kaptol

Autor: DK

Kaptol-grb općine

  • Općinski načelnik: Mile Pavičić
  • Predsjednik općinskog vijeća: Damir Poljanc

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta. Općina nije dio grada nego samostalna jedinica i ima status pravne osobe te je vrlo slična gradu po nadležnostima i pravima.

Svi odnosi, ustroj i poslovi općine određuju se statutom općine i drugim njezinim pravilnicima i poslovnikom. Današnje općine razlikuju se od prijašnjih, one su mnogo manje i imaju manje nadležnosti, te su brojnije. Općina ima svoj grb i zastavu. Ministarstvo uprave odobrava izgled i način uporabe simbola općine. Općina može proglašavati određene osobe i počasnim građanima. Općina može imati i svoje blagdane.

Više općina i gradova kao i županija mogu se dogovoriti o zajedničkom obavljanju nekih poslova. Tada se radi poseban sporazum zainteresiranih jedinica. To je često dobro rješenje za organizaciju odvoza smeća, izgradnje lokalnih putova ili zajedničkog financiranja dječjih vrtića i sl.

Općine mogu osnovati Nacionalni savez jedinica lokalne uprave.

Općina Kaptol – jedinica lokalne uprave u sastavu Požeško-slavonske Županije osnovana 20.travnja 1993. g. do tada u sastavu bivše Općine Slavonska Požega, Mjesni ured Velika.

Predstavlja prostor od 90,00 km2, s udjelom od 5 % ukupne površine Požeško – slavonske županije te ukupno broji 4007 stanovnika.   Prostor Općine Kaptol pripada istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegovoj prirodno-geografskoj cjelini Slavoniji. U okviru prostora Slavonije, Općina Kaptol zauzima središnji dio prostora, s tim da su joj granice unutar Požeške kotline.

Općinsko sjedište Kaptol je udaljeno od Požege 12 km, 10 km od grada Kutjeva, 5 km od Velike. Dio Parka prirode Papuk nalazi se na području Općine.

Stanovništvo:

Od davnina na ovim područjima živjeli su Hrvati (nekada zvani Šijaci), Nijemci, Česi, Slovaci te malim dijelom Srbi. Od davnina ovo je područje bilo sjecište različitih kultura i naroda. Danas nakon svih migracija stanovništva (2.svjetskog rata, Domovinskog rata) na ovom području žive Hrvati, te mali dio Čeha.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: