Obraćanje požeško-slavonskog župana Alojza Tomašević na Svečanoj sjednici Županijske skupštine

Autor: DK

Poštovani roditelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, poštovani izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske, poštovani izaslaniče predsjednika Vlade Republike Hrvatske, poštovani zastupniče u Hrvatskom saboru,  poštovani državni tajniče, poštovani pomoćnici ministra, poštovana predsjednice Županijske skupštine, poštovani kolege župani i zamjenici župana, poštovane dame i gospodo, kao i svake godine, i ove smo se okupili na Dan naše županije i njezinu 26. obljetnicu. Požeško – slavonska županija ove godine bilježi 809. godina od prvog spomena. Kroz svoju dugu tradiciju Požeško – slavonska županija prošla je brojna turbulentna razdoblja koja su je obilježila i ostavila traga, ne samo na vizurama građevina, nego i na samom mentalitetu naših ljudi, koje krasi onaj istinski slavonski ponos.

Neizbrisiv trag u sveukupnoj hrvatskoj povijesti ostavili su velikani naše županije u kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i javnom životu.

Tu posebno mjesto zauzimaju oni koji su svoje živote utkali u domovinu u kojoj danas živimo, suverenu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Stoga im i na današnji dan iskazujemo posebnu čast i pijetet, suosjećajući sa njihovim obiteljima.

Požeško – slavonska županija ima ogromne mogućnosti za razvoj od poljoprivrede, prehrambene, drvne i metalne industrije do turizma, zbog čega su joj Rimljani i dali naziv Zlatna dolina.

Zajedno sa svojim suradnicima nastojim doprinijeti svekolikom razvoju gospodarstva, budući je ono pokretač cjelokupnog razvoja. Županija u svom djelokrugu obavlja niz poslova, a koji se odnose na: obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, prometnu infrastrukturu, civilne udruge,  sport, vatrogasnu zajednicu.

Danas ću upravo o tome i govoriti, o, ne samo mojim nastojanjima, nego nastojanjima svakog djelatnika Županije, da svojim radom doprinese razvoju i što boljim uvjetima za sve stanovnike naše predivne Županije. Prema tome, pokušat ću vam u kratkim crtama predstaviti naš rad u proteklom razdoblju.

Svakodnevno, moji suradnici i ja, borimo se za razvoj naše Županije i to kroz razne projekte koje zajednički pripremamo, a u vrijednosti su i nekoliko milijardi kuna. Ako bi krenuli od gospodarstva, jedna od najvažnijih grana je naravno poljoprivreda.

U našoj županiji postoji preko 5000 OPG-ova. Požeško-slavonska županija stoga je donijela program potpora poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine prema kojemu dodjeljujemo potpore za sufinanciranje nabave crne slavonske nazimice, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poljoprivrednika, sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite te ostalih programa za razvoj poljoprivrede.

Ukupno je isplaćeno oko 1.000.000 kuna za potpore poljoprivredi.

Ovdje svakako valja spomenuti i navodnjavanje poljoprivrednih površina. U Županiji postoji dva sustava navodnjavanja, koje koriste deseci OPG-ova i pojedine tvrtke. Također, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu vraća raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem jedinicama lokalne samouprave odnosno općinama i gradovima, što je iznimno pozitivno jer cilj je naravno olakšati raspolaganje zemljištem i njegovo okrupnjavanje kako bi ono zapušteno i nekorišteno dobilo svrhu.

Županija ustrajno radi i na što većem povratku naše autohtone pasmine – crne slavonske svinje u uzgojne procese, budući je tijekom pedesetak godina bavljenja drugim i stranim pasminama gotovo nestala. Proces vraćanja uzgoja crne slavonske svinje vjerojatno će trajati dugo, stoga je Županija i donijela odluku o provedbi novčanog poticaja proizvođačima koji se odluče vratiti na uzgoj te pasmine.

U tijeku 2018. godine, Županija je potaknula projekt izgradnje ULO hladnjače kapaciteta 3.000 tona. Tim projektom želimo unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju stvarajući proizvode veće dodane vrijednosti, ostvariti nova radna mjesta i mladima omogućiti ostanak. Kako je za navedeni projekt bilo potrebo ishoditi građevinsku dozvolu, za izradu potrebne dokumentacije izdvojeno je nešto više od 400.000,00 kuna i krajem srpnja dobivena je građevinska dozvola. Izgradnja hladnjače, vrijednosti oko 30 milijuna kuna bit će jedan od projekta koji se kandidira na sredstva Europske unije. Županija također svesrdno radi na ustrojavanju proizvođačke organizacije, kako bi u suradnji s privrednicima osigurali što bolju proizvodnju, a ujedno i tržište.

Požeško-slavonska županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola radi, u okviru zakonskih mogućnosti, na promicanju i poboljšanju školstva, pa je i ove godine provedeno nekoliko projekata energetske obnove škola. Kroz fondove Europske unije povukli smo najviše sredstava na razini Republike Hrvatske za obnovu škola.

Zauzimajući se za energetske obnove škole na našem području i ne gašenje područnih škola, ove godine smo, nakon nekoliko godina pada broja prvašića, to zaustavili i imamo sedam prvašića više upisanih u prvi razred nego prošle godine.

Završeni su projekti energetske obnove za područne škole Rajsavac i Trapari (Osnovne škole „Mladost“ Jakšić) te područnih škola Skenderovci i Pavlovci (Osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac), područne škole Ljeskovica i Djedina Rijeka (Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin) i mnogih drugih.

U provedbi su projekti energetske obnove za Osnovnu školu fra Kaje Adžića Pleternica, osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ Velika s dvoranom, Učeničkog doma Srednje škole Pakrac, Osnovne škole Lipik i njezine područne škole Dobrovac, i još desetak škola kojima je osnivač Županija.

Jedan od projekata na koji smo iznimno ponosni je svakako sporazum o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata i učenika srednjih škola, popularno nazvan „studentski vlak“ koji je potpisan između Županije i Hrvatskih željeznica, temeljem kojega se studenti i učenici besplatno voze na relacijama Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica i Požega – Zagreb – Požega, a koji je ispunio sva očekivanja i pomogao mladim ljudima u njihovom životnom putu.

Projekt obnove Županijske palače nastavljen je i u 2018. godini. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove Europske unije sufinanciralo je projekt s 50%, a ostalo su sredstva proračuna Županije, dok je vrijednost projekta gotovo 1 milijun kuna.

Jedan od važnih projekata je naravno i aglomeracija Lipik – Pakrac, aglomeracija Požega i aglomeracija Pleternica. Vrijednost navedenog projekta je preko 520 milijuna kuna, a ovim putem se moram i zahvaliti Hrvatskim vodama, što su prepoznale važnost ovoga projekta.

Kada nadalje govorimo o projektima Županije, kao jedan od najvažnijih projekata, kako egzistencijalnih, tako i kada govorimo o obrani od poplava, o navodnjavanju, a ujedno i kao posebice važan turistički projekt je svakako akumulaciju Kamenska.

Zbog poplava, ali naravno i suša, koje su pogađale našu Županiju, podnijeli smo Hrvatskim vodama zahtjev za izradom projektne dokumentacije i izgradnju višenamjenske akumulacije Kamenska, koja bi uz zaštitu od voda bila i u funkciji daljnjeg razvoja županije na području poljoprivrede, turizma i energetike, a čija investicija iznosi 200 milijuna kuna.

Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije sustavno radi na projektima.  Od osnutka kao Regionalna razvojna agencija Panora, a danas kao Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije:

-četvrta županija smo po sredstvima povučenim iz Europske unije

-uspješno je provedeno  oko 90  projekata ukupne vrijednosti oko 45 milijuna kuna,

-trenutno se provodi 48 projekata ukupne vrijednosti preko 150 milijuna kuna,

-prijavljeno je 65 projekata koji su u fazi ocjenjivanja, ukupne vrijednosti preko 25 milijuna kuna.

U fazi pripreme su veliki projekti uključeni u Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema ukupne vrijednosti preko 200 milijuna kuna, a to su:

-projekt „Svijet graševine“ (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) u vrijednosti preko 60 milijuna kuna,

-„ Požeške bolte“ (Požeška kuća i Muzej Požega)  u vrijednosti oko 40 milijuna kuna,

-„Terme Lipik“ (Villa Zinke, Narodne kupke, perivoj) u vrijednosti preko 70 milijuna kuna, i projekt,

-„Centar kompetentnosti u poljoprivredi i prehrani“ u vrijednosti 35 milijuna kuna.

Također, Razvojnim  sporazumom  predviđeno je i financiranje izrade projektne i tehničke dokumentacije za pripremu strateških projekata u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna kuna, a to su:

-Kuća graševine,

-Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije,

-Poljoprivredno-prehrambeni-biotehnološki centar,

-Znanstveni centar za razvoj medicine i zdravstvenog turizma.

Županija požeško-slavonska vodi brigu o zdravlju svojih stanovnika kroz zdravstvene institucije: bolnice, domove zdravlja, zavod za javno zdravstvo i druge. Projektom „Zajedno do zdravlja“ urediti će se prostor i opremiti dnevna bolnica i dnevna kirurgija u Općoj županijskoj bolnici Požega. Projekt je vrijedan 35 milijuna kuna, a financiran je od Europske unije. Također, projektom energetske obnove zgrade Opće županijske bolnice, čija je vrijednost skoro 22 milijuna kuna, a od koji je preko 12 milijuna kuna bespovratnih, a koji uključuje obnovu zgrade bolnice, nastojimo djelovati na poboljšanju zdravstvene skrbi za naše stanovnike. Energetska obnova provodi se također i na Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana, a vrijednost istoga je preko 20 milijuna kuna te Domu za starije i nemoćne osobe u Požegi čija vrijednost je preko 10 milijuna kuna.

Zajedničkom suradnjom Županije i općine Čaglin u provedbi je projekt Izgradnje objekta primarne zdravstvene zaštite –ambulante Čaglin.

U svemu tome nismo zanemarili ni turizam kao jednu od razvojnih grana naše županije. Kako se svake godine povećava broj noćenja, Turistička zajednica Požeško – slavonske županije zajedno sa Županijom donijela je Odluku o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško – slavonske županije za razdoblje od 2018.-2020. godine, a prema kojoj Županija sufinancira ulaganje u smještajne kapacitete. Temeljem navedene Odluke objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno Programu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Županije u 2018. godini. Ova mjera naše županije, prema kojoj sufinanciramo 5.000,00 kuna po krevetu, je poticajna kako u smislu poticanja rasta smještajnih kapaciteta tako i u smislu kvalitativnog rasta ukupne ponude.

Kao još jedan od bitnih pokretača turizma svakako vidimo razvoj cikloturizma, stoga smo zajedno sa Ministarstvom turizma u navedeni projekt uložili preko 400.000,00 kuna. Izrađene su karte cikloturističkih ruta Županije, iste su uključene i u digitalne mape staza Republike Hrvatske. Održana je i edukacija za bike vodiče.

Svjesni potencijala lovnog turizma u našoj županiji kontinuirano  ulažemo u lovstvo, tako smo prethodne godine subvencionirali i police osiguranja za sva lovačka društva, njih 26, koja na području županije posjeduju lovište. Polica se odnosi na odgovornost za štetu koju prouzroči divljač na motornim vozilima na javnim cestama, a obuhvaća štete na stvarima i osobama.  Za navedene police Požeško-slavonska županija osigurala je iznos od 150.000,00 kuna.

U 2018. godini Županijska uprava za ceste izvršavala je radove redovitog održavanja na 104 županijske i lokalne ceste ukupne duljine 474,8 kilometara. Za radove na održavanju cesta uloženo je 20ak milijuna kuna. Izvršena je sanacija i presvlačenje te rekonstrukcija desetaka  kilometara županijskih i lokalnih cesta. Unatoč svim poteškoćama, u gradovima i općinama naše županije Županijska uprava za ceste brine se kako bi sve prometnice bile u punoj funkciji na dobrobit stanovnika tih mjesta.

 Iznimno sam ponosan što je prije nekoliko tjedana, u našoj Velikoj vijećnici, potpisan Ugovor između Hrvatskih cesta i Instituta IGH, za izradu svih vrsta glavnih projekata za brzu cestu. Da se izrazim riječima predsjednika Uprave Hrvatskih cesta gospodina Škorića; često se kao fraza koristi rečenica da je razvoj cestovne infrastrukture preduvjet za razvoj gospodarstva i za demografski opstanak pojedinih područja, međutim u Slavoniji je to istina. Slavonija mora živjeti, a ovo je odgovor na pitanja razvoja poljoprivrede, industrije, turizma i nas kao stanovnika koji imamo pravo na jednake standarde kao i ostatak Hrvatske.

Dobro upravljanje Županijom, dokaz je i petica za transparentnost koju je Županija dobila prethodne godine, a koja podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. Naša Županija je korisnica aplikacije „Otvoreni proračun“ koja omogućuje općoj i stručnoj javnosti da se na jednostavan, transparentan i čitljiv način informira o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava.

Kada govorimo o dobrom upravljanju našom Županijom, moram naglasiti da sam iznimno ponosan što je prošle godine ostvaren i višak prihoda i primitaka u iznosu od 4 milijuna kuna, a ujedno i nakon 15 dugih godina (od 2003. godine) pokriven manjak u cijelosti i ostvaren višak.

Izmjenom Zakona o porezu na dohodak prihodi od poreza za sve naše gradove i općine uključujući i županiju povećani su za preko 70 milijuna kuna u odnosu na 2017. godinu.

Svi ovi projekti i nastojanja svih nas za poboljšanjem životnog standarda u našoj županiji neće biti važni ukoliko ne uspijemo zadržati mlade ljude. Samo zajedničkim djelovanjem ka napretku možemo zaustaviti iseljavanje i pružiti mladim ljudima mogućnost da svoju budućnost grade u Požeško-slavonskoj županiji. Županija je u prošloj godini stipendirala 79 studenata, a ove godine također nastavljamo taj trend, koji će se nakon završenog školovanja, najiskrenije se nadam, vratiti u svoj kraj i stečeno znanje iskoristiti na najbolji mogući način. Također želim najaviti kako planiramo stipendirati i srednje škole, a pogotovo upis u Poljoprivredno – prehrambenu školu.

Požeško-slavonska županija na strateškome je položaju, samim time, još jednom ističem važnost brze ceste. Naša prelijepa Županija ima ogromne potencijale za razvoj kroz poljoprivredu, kao i ostale grane industrije te moramo učiniti sve kako bi ovome kraju vratili stari sjaj i omogućili što bolji gospodarski razvoj. Dolaskom nove Vlade Republike Hrvatske i ministara koji više ne zaobilaze našu županiju zamah u razvoju je znatan, a pogotovo kroz projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“.

Također želim naglasiti kako od pet slavonskih županija, jedino naša u svome imenu ima riječ „slavonska“, naša županija u centru je Slavonije, u najljepšem centru koji od davnina nosi značajno ime „Vallis Aurea“, a bogata je brdima, dolinama, obiluje prirodnim ljepotama i resursima, koje, u ovoj suncem okupanoj najljepšoj Županiji, moramo pokušati iskoristiti najbolje što znamo.

Glavna misao kojom sam se vodio je, kako naša Županija, uz spomenute prirodne ljepote i resurse, ima, usudio bih se reći i možda jedan od najvažnijih resursa – a to su ljudi. To je onaj seljak u polju i među svojim životinjama, to je onaj radnik u nekoj od tvrtki, to je ona radnica u trgovini, to je vlasnik tvrtke, to je profesor, učenik, umirovljenik, dakle ljudi koji svakodnevno rade i bore se za svekoliki boljitak. Dokaz tomu su i, ne samo ovogodišnji nagrađeni, nego i nagrađeni svih ovih godina, prema kojima je to samo mali iskaz zahvalnosti za sve što su učinili i čine za našu Županiju.

Zahvaljujem se posebno Vladi Republike Hrvatske, koja je u Slavoniji, ali i našoj županiji, vidjela potencijale koje imamo i siguran sam kako se više nikada nećemo osjećati kao da nismo dio naše Domovine.

U svom izlaganju posebno se želim zahvaliti vama, dragi gospodarstvenici, što svake godine ulažete sve više i to ne samo u razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, nego i u postojeće kapacitete i ljude kako bi oni bili što sretniji i zadovoljniji. Vaša snaga i vaše sposobnosti su rezultat suficita koji je ostvaren u 2018. godini gdje robni izvoz naše županije iznosi preko milijardu kuna, a uvoz je manji od 750 milijuna kuna. Naglašavam, kao i uvijek, kako su vam naša vrata uvijek otvorena, kako za suradnju tako i za pomoć.

Dragi poljoprivrednici, obrtnici i radnici, vaš rad i trud naša su obveza kako bi vam na što bolji način uzvratili sve dobro što dajete svome kraju.

Vi, dragi moji hrvatski branitelji i vaše obitelji, roditelji mojih poginulih suboraca svojom ljubavlju prema Domovini najviše ste nas zadužili. Vaša žrtva nikada neće pasti u zaborav. Hvala vam što danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj.

I na kraju, zahvaljujem se svim suradnicima i djelatnicima, ne samo na povjerenju koje mi daju, nego i primjedbama i prijedlozima, koji djeluju pokretački, zahvaljujem se svim vijećnicima Županijske skupštine, gradonačelnicima i načelnicima na korektnoj i konstruktivnoj suradnji, stanovnicima naše županije na podršci koju su nam iskazali.

Svima vama želim čestitati Dan Požeško – slavonske županije, želim vam puno zdravlja, sreće, osobnog zadovoljstva i poslovnog uspjeha!

I kao što kažu Zlatni dukati u svojoj pjesmi:

Moj dom je tamo gdje Slavonija spava

cvjetovi lana uz put miris nude

konji polako kasaju sa stana

a jutrom najlipše divojke se bude

Tamo gdje se voli svaka crna brazda,

i zuljave ruke znojem zemlju kvase,

tamo je svatko siromah i gazda,

a ponos i nada nikad se ne gase.

Čuvao nas sve dragi Bog da možemo čuvati Hrvatsku!

close

Prijavi se na tjedni Newsletter!

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Translate »
Postavke kolačića