Novi „zeleni otoci“ u stambenom bloku Vukovarska – A. Stepinca – Dr. V. Mačeka

Autor: Požega.EU

POŽEGA – Završeni su radovi na uređenju „zelenih otoka“ u stambenom bloku Vukovarska – A. Stepinca – Dr. V. Mačeka u Požegi čime je građanima omogućeno odlaganje korisnog otpada odvojeno od kućnog otpada.

Formirana su tri „zelena otoka“ na lokacijama u Vukovarskoj ulici (kod k.br. 25), A. Stepinca (kod k.br. 7) i Dr. V. Mačeka (kod k.br. 14) te su postavljeni kontejneri za razvrstavanje i odlaganje otpadnog papira, plastike i stakla.

Osim toga, u dogovoru sa stanarima stambenih zgrada, izvedeni su radovi na uređenju betonskih podloga za kontejnere za komunalni otpad što doprinosi urednijem izgledu i boljoj pristupačnosti lokacijama s kontejnerima te njihovoj lakšoj manipulaciji djelatnicima Komunalca.

Tijekom 2016. god. Komunalac Požega d.o.o., uz suglasnost Grada Požege i u dogovoru sa predstavnicima stanara, omogućio je proširenje zone odvojenog sakupljanja korisnog otpada na blokove višestambenih zgrada u Babinom viru i bloku Vukovarska – A. Stepinca – Dr. V. Mačeka u Požegi (do sada je razvrstavanje otpada bilo omogućeno za cca 10.000 domaćinstava Požeštine i za većinu ustanova i gospodarskih subjekata).

Formirano je ukupno pet novih „zelenih otoka“ sa kontejnerima za papir, staklo, plastiku i odjeći i obuću, a  izgrađene su i betonske podloge za komunalne kontejnere.

Ukupna vrijednost izvedenih građevinskih radova je cca 70 tisuća kuna (bez PDV-a). Postavljeno je ukupno 30 kontejnera od 1.100 l za korisni otpad nabavne vrijednosti  cca 60 tisuća kuna (bez PDV-a) koji su sufinancirani učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 40% od ukupne investicije.

Ulaganja u postavljanje „zelenih otoka“ za stambene blokove dodatno će doprinijeti povećanju količina izdvojenog korisnog otpada (papira, stakla, plastike, stare odjeće i obuće), koji više neće završiti na odlagalištu „Vinogradine“, nego će biti predan ovlaštenim sakupljačima i oporabiteljima kao vrijedna sirovina. Na taj način uštedjet će se prostor na odlagalištu, smanjiti zagađenje okoliša te očuvati prirodne sirovine.

/Izvor: Komunalac Požega/

Više iz kategorije