Neće biti povećanja cijene usluge odvoza komunalnog otpada

POŽEGA – Započele su ozbiljne pripreme Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije vezane za gospodarenje otpadom što je u ne tako dalekoj budućnosti, od 2018. godine, obveza zbrinjavanja isključivo u Regionalnim centrima koji će za Požeško-slavonsku županiju biti, kako smo o tome već i pisali, u Šaguljama kod Nove Gradiške. Na sastanku su nazočili župani iz Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije, Alojz Tomašević i Danijel Marušić sa zamjenicima i bližim suradnicima. Kao savjetodavni kolega pridružio im se Koprivničko-križevački župan Darko Koren koji je već pristupio i započeo sa svim potrebnim predradnjama za Regionalni centar. Iz svog dosadašnjeg iskustva sa svojim suradnicima doprinijeti će u razgovorima i donošenju zaključaka kako bi se lakše definirale obveze županija i gradova oko ustroja centra za gospodarenje otpadom.

Na razini Hrvatske do 2018.godine predviđena je izgradnja 13 centara od kojih će tri biti u Slavoniji. S izgradnjom Centra tako će se otpad s područja Požeško-slavonske županije odvoziti na lokalitet Šagulje kod Nove Gradiške. Ta je lokacija, kako su to pokazale studije izabrana kao najbolje rješenje za sve tri županije. Kako bi jedan centar bio rentabilan on mora imati godišnje oko 50 tisuća tona otpada a u Požeško-slavonskoj godišnje se skupi tek oko 15 tisuća tona.

direktor Regionalnog centra Piškornica u Koprivničko-križevačkoj županiji Mladen Jozinović

Građane ipak najviše zanima hoće li i koliko ,ovakav način zbrinjavanja otpada povećati uslugu koju oni sada plaćaju komunalnim tvrtkama. Prema riječima Požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića do povećanja cijena ipak ne bi smjelo doći, a to smatra i direktor regionalnog centra Piškornica Mladen Jozinović, navodeći kako komunalna poduzeća zahvaljujući pretovarnim stanicama ne bi trebala imati povećani trošak. Sve će ovisiti, kaže, koliko će komunalne tvrtke biti efikasne i koliko će u svojim reciklažnim dvorištima otpad znati iskoristiti kao novu sirovinu.

0 Comment

Send a Comment