Miro Rašić i Nino Smolčić sa najvećim brojem prijedloga

Autor: Požega Portal

Nino Smolčić 4 (Small)POŽEGA – Gradsko vijeće Grada Požege u ovom sazivu održalo je 11 sjednica koje Nino Smolčić, u svojstvu predsjednika Gradskog vijeća, ocjenjuje znatno aktivnijima i konstruktivnijim sjednicama naglašavajući da je kao takva aktivnost veća oko 35% u odnosu na prošli saziv.

-Napravili smo jedan demokratski iskorak, prvenstveno u pogledu sastava stalnih tijela. Podsjetit ću samo da je u prošlom sazivu sudjelovala samo jedna politička opcija dok je sada to daleko više – ističe Nino Smolčić te nastavlja da niti jedan vijećnik bez obzira na političku pripadnost nije ostao uskraćen da može sudjelovati u radu. Svi su imali pravo pravo postavljati pitanja pod “aktualcem” podsjećajući da je to prije bila otežavajuća okolnost od kakvih se stvari ovo vijeće želi odmaknuti.

Na konferenciji je naglašeno da su od strane oporbe upućena tri amandmana koja su ušla u raspravu te kao takva u konačnici i prihvaćena što je dokaz da se kvalitetni prijedlozi usvajaju.

-Svaki vijećnik koji je želio imao je mogućnost sudjelovati u raspravi što im je i u obvezi da konzumiraju svoja prava koja su im dana i Zakonom i Poslovnikom što im niti u jednom trenutku nije osporavano – rekao je Smolčić.

Interesantni su i pokazatelji koje je predočio Smolčić o aktivnostima vijećnika, njihovom nazočnošću na sjednicama i omjeru u donošenju odluka. Iz svega proizlazi da je vijećnik Miro Rašić bio nazočan na svim sjednicama te da je dao deset prijedloga uz brojno sudjelovanje u svim značajnijim raspravama. Iza Rašića je po broju prijedloga Nino Smolčić koji je predložio njih osam, sudjelovao je na svim sjednicama i u gotovo svim raspravama i važnijim temama. Vijećnik Ante Šolić, ujedno potpredsjednik Gradskog vijeća i vijećnica Dijana Tomić-Šain imaju po dva prijedloga a slobodno se može reći da su bili aktivni sudionici na velikom broju tema i rasprava na sjednicama i točkama dnevnog reda. Po jedna prijedlog na sjednicama imali su vijećnici Danijel Božić, Zdravko Ronko, Ivan Čolak, Mirjana Novaković i Dražen Đurović, koji je svoj mandat kasnije prepustio Danijelu Božiću.

Predsjednik vijeća Nino Smolćić u svom je izlaganju naglasio da jedan vijećnik nije bio prisutan na gotovo 70% sjednica što se odnosilo na bivšeg gradonačelnika, sada zastupnika u Hrvatskom saboru Zdravka Ronka.

Što se tiče sudjelovanja vijećnika u raspravama evidentno je da do sada niti jednom nisu sudjelovali vijećnici Drago Despić, Kristina Turković, Ivan Radičević i Vlado Soldo. Najaktivniji vijećnici, koji su sudjelovali na svim sjednicama, svoje aktivnosti dokazuju i po broju sudjelovanja na raspravama. Tako je Ante Šolić sudjelovao na 97, Nino Smolčić na 45 te Miro Rašić i Dijana Tomić Šain na 37 različitih rasprava.

Mogu li ovi pokazatelji biti poticaj vijećnicima na aktivnije i konstruktivnije sudjelovanje na sjednicama ostaje nam za vidjeti. Za očekivati da ponekad “progovore” i oni od kojih do sada novinari nisu imali mogućnost čuti niti riječi.

 

 

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: