LOVCI KAPTOLA: Niz aktivnosti unatoč brojnim problemima

KAPTOL – Članovi Lovačkog društva “Vepar“ iz Kaptola proveli su u prošloj godini brojne radne akcije na obnovi i izgradnji lovno-tehničkih objekata  zbog čega su mjesec i pol dana obustavili lov, pri čemu su neki lovci imali  više od 15 akcija, te su u lovište isporučili 15 tona kukuruza i 4 tone ostale hrane za divljač, a lovovima na štetočine odstrijelili su više lisica nadomak pojedinih naselja ovog kraja – istakao je na izvještajnoj skupštini LD „Vepar“ predsjednik Zvonko Svoboda.

Na skupštini je predsjednik Svoboda dodao da su imali nadzor lovnog inspektora, kao i izvanredni nadzor Uprave za lovstvo RH izazvan anonimnim prijavama bivših članova društva, no svi su nalazi dobri jer nisu pronađeni propusti.

Na skupštini se razgovaralo i o velikom broju šteta zbog naleta vozila na divljač.

-Društvo dobro radi, imate mladih i vrijednih ljudi,  općina je otvorena za suradnju, a treba kandidirati vaše projekte za dobivanje sredstava – kazao je u pozdravnoj riječi Josip Soudek, zamjenik načelnika općine Kaptol.

Ohrabruje pomlađivanje članova jer su i na skupštini primljena tri nova, a programom rada predviđa se izmjena stolarije na lovačkom domu, te krovišta na lovačkim kućama, kao i nabava fazanskih pilića i hrane za prihranu divljači.

/Foto: D. Mirković/

 

0 Comment