Kutjevo platilo sva dugovanja i nikom dužan, kad će se time moći pohvaliti drugi gradovi

Autor: DK

KUTJEVO – Vijećnici grada Kutjeva većinom glasova donijeli su odluke i prihvatili izvješća koja su bila na dnevnom redu 14. sjednice Gradskog vijeća koja je sinoć održana.

Prije razmatranja predloženih točaka dnevnog reda vijećnici su dobili i informaciju u pisanom obliku, karticu “Salda dobavljača” u kojoj su vidljiva sva plaćena dugovanja, iz prijašnjih godina, koje su isplate izvršene poslovnim partnerima i dobavljačima podignutim kreditom u veljači ove godine, u iznosu od 1,5 milijun kuna.

Važno je napomenuti da je do sada grad Kutjevo, od veljače do svibnja, vratio 1,1 milijun kuna kredita te da će do kraja ovog mjeseca, lipnja, biti vraćeno još 200 tisuća. Proizlazi da će do kraja godine ostati za vratiti još preostalih 200 tisuća kuna, a kako doznajemo to neće biti nikakav problem jer je “financijska slika” grada Kutjeva dobra i da nema nikakvih problema sa solventnosti ili bilo kakvim kašnjenjima u plaćanjima dospjelih obveza, kao što neki gradovi imaju velikih problema s time.

Kada će se takvim odgovornim radom, u smislu plaćanja dospjelih obveza, poput grada Kutjeva, moći pohvaliti drugi gradovi teško je za predvidjeti kao i sa troškovima poput službenih putovanja, reprezentacije, nespomenutim rashodima poslovanja i sl. Prema već sada dostupnim financijskim pokazateljima Kutjevo kao grad po štedljivosti je na vrhu ljestvice koji će podaci biti veoma interesantni kada se izvrše određene usporedbe.

Tako je donesena odluka o donošenju i usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, a prihvaćena su i Izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, utrošku sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u prošloj godini te utrošku sredstava od prodaje i dugogodišnjeg zakupa zemljišta. prihvaćena su i Izvješća o Programu utroška sredstava šumskog doprinosa, javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnim potrebama.

Pred vijećnike je stavljen Prijedlog,,kojeg su vijećnici u obliku Odluke prihvatili, o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade u iznosu 138.419,80 kuna, a koje su obveze datirale iz prijašnjih godina, do 2012., za što je nastupila zastara potraživanja. Prema riječima gradonačelnika Josipa Budimira i njegovog zamjenika Ivice Mlanara do takvih i sličnih otpisivanja više neće dolaziti iz razloga jer će se na vrijeme pokretati ovrhe prema neodgovornima i na takav način naplatiti pripadajuća naknada.

Između ostalog na sjednici je donesena i Odluka o prijenosu komunalnih građevina odvodnje u vlasništvo Tekije d.o.o. te Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika. Vijećnici su prihvatili i prijedlog kandidata za suce porotnike za mladež u Županijskom sudu.

 

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: