Kulturno vijeće grada Požege razmatralo pristigle prijave na Javni poziv za financiranje udruga u kulturi u 2017. godini

Autor: pozega.hr

blankPOŽEGA – Na 4. sjednici Kulturnog vijeća grada Požege razmatrale su se pristigle prijave na Javni poziv za financiranje udruga u kulturi u 2017. godini. Podsjetimo, grad Požega raspisao je 12. rujna javni poziv za programe i projekte udruga građana iz područja kulture, odnosno za programe udruga građana u kulturi od interesa za grad, programe glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti, programe za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih, programe kulture nacionalnih manjina, znanstveno-istraživačke skupove, te programe kulturnih manifestacija. 

– Za financiranje u sljedećoj godini na području kulture prijavilo se ukupno 30 udruga sa 61 prijavljenim programom što je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Ukupno se traži više od 1,7 milijuna kuna dok je nadležni odjel u proračunu za sljedeću godinu za ove potrebe osigurao 250 tisuća kuna – pojasnila je Aleksandra Pavlović, predsjednica Kulturnog vijeća Grada Požege.

Odobrene programe i projekte Kulturno vijeće dostavit će gradonačelniku Grada Požege radi donošenja odluke o godišnjem planu financiranja programskih aktivnosti udruga u okviru sredstava osiguranih u gradskom proračunu za tekuću godinu koja će biti objavljena na službenim web stranicama Grada Požege u roku od 15 dana od dana njenog donošenja.

– Dobro je što se s programskim aktivnostima ide ciljano i vjerujem da je neminovno da se nekima smanje sredstva jer nemaju uporište u svojim programima. Moramo otvoriti mogućnost onima koji su se dokazali sa svojim programima da kvalitetnije i sigurnije rade. Želja mi je da se to isfiltrira i mislim da ćemo sada naći dobar model s kojim ćemo se u početku odmah postaviti čvrsto te stati uz one čiji programi i ideje imaju perspektivu – poručio je gradonačelnik Vedran Neferović.

Kulturno vijeće osnovano je radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Požege, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te radi utvrđivanja kulturne politike Grada Požege i mjera za njezino provođenje. Kulturno vijeće pružat će stručnu pomoć Gradu Požegi za razvoj glazbene i scenske umjetnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti, knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse, međunarodne kulturne suradnje, financiranja međunarodnih projekata te brojnih drugih vidova kulturnog i umjetničkog djelovanja.

close

Prijavi se na tjedni Newsletter!

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Translate »
Postavke kolačića