Građani jutros od 7 sati biraju lokalnu vlast uz epidemiološke mjere: Otvoreno 185 biračkih mjesta u Požeškoj kotlini

Autor: D.K.

U Požeškoj kotlini u 7 sati otvorena su birališna na kojima građani imaju priliku birati nova tijela lokalne vlasti, a glasanje se provodi pod okolnostima koje diktira pandemija koronavirusa uz stroge epidemiološke mjere.

Na području općine Brestovac otvoreno je 18 biračkih mjesta na kojima se općinski načelnik bira između tri kandidata. U čaglinskom kraju otvoreno je 21 biračko mjesto na kojem će se birati za načelnika između dva kandidata. Mogućnost izlaska na području općine Jakšić građani imaju na 13 biračkih mjesta gdje je samo jedan kandidat za načelnika općine kao i u općini Kaptol gdje je 11 biračkih mjesta. Na području grada Kutjeva otvoreno je 21 biračko mjesto na kojima će se gradonačelnik birati između tri kandidata kao i na području grada Pleternice gdje je 36 biračkih mjesta. U veličkom kraju otvoreno je 16 biračkih mjesta na kojima će se birati načelnik između tri kandidata kao i na području grada Požege na 49 biračkih mjesta.

Za požeško-slavonskog župana odnosno županicu birači će birati između dva kandidata i jedne kandidatkinje.

Na svim navedenim biračkim mjestima birat će se i kandidati za predstavnička tijela, gradska i općinska vijeća te Županijsku skupštinu. Na biralištima će se birati i kandidati za zamjenika/zamjenicu župana iz redova srpske nacionalne manjine.

Biračka mjesta zatvaraju se u 19 sati.

Pravo birati članove predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u kojoj se provode izbori. Članove predstavničkih tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu sa Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo birati na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori.

Pravo biti biran za općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana, te njihovog zamjenika imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori, osim onih kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno da budu kandidirani.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88