Čista srijeda – početak korizme: “Spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti.“

Autor: D.K.

…Čistom srijedom – pepelnicom, danas, 1. ožujka započinje korizma. Čista srijeda je prvi dan korizme – zapovjedni post i nemrs! 

Prema iskazima iz sv. evanđelja, Isus je proveo četrdeset dana posteći u pustinji gdje je bio kušan od Sotone. Čista srijeda označava početak četrdesetodnevnog liturgijskog perioda molitve, posta i djela milosrđa, vrijeme priprave za Kristovu muku, smrt i uskrsnuće.

Čistu srijedu i Uskrs dijeli period od 46 dana, od čega šest nedjelja. Nedjelje nisu uključene u period posta i pokore.

Pepelnica vuče svoje ime iz običaja pepeljanja – odnosno stavljanja pepela na čelo ili posipanja glave vjernika pepelom koji služi kao podsjetnik ljudske prolaznosti i kao znak pokajanja.

Pepeo koji se koristi u obredu pepeljanja uobičajeno se skuplja od paljenja palmi od prijašnje Cvjetnice.

Obred pepeljanja na Čistu Srijedu tradicija je Katoličke Crkve. Osim u Katoličkoj Crkvi, obred pepeljanja prisutan je i u Anglikanskoj Crkvi, kod Luterana te u Metodističkoj Crkvi. U posljednje vrijeme Crkvene zajednice koje su reformacijom odbacile obred pepeljanja također su mu se vratile.

Na svetim misama koje se održavaju na Čistu Srijedu svećenik vjerniku na čelu radi križ od pepela ili mu posipa pepeo po glavi uz riječi „Spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti.“ ili „Obratite se i vjerujte Evanđelju!“

Obred pepeljanja ima sakramentalnu narav, iako sam po sebi nije sakrament. Pepeo koji se koristi blagoslovljen je. Ovisno o crkvenoj tradiciji, na nekim područjima pepeo se pomješa s malo vode ili maslinovim uljem.

/Foto: Ilustracija/

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: