Brojne kritike na račun gradskih vlasti

SDP konferencija za novinare 17.2.2014.POŽEGA– Na današnjoj je konferenciji za novinare požeški SDP ponovno uputio brojne kritike na račun aktualne gradske vlasti. Kritike su uputili Gradski vijećnici Marija Užar, Dijana Tomić-Šain i Zdravko Ronko, koje se odnose na izgradnju zatvorenog dijela gradskog bazena , na situaciju u DVD-u Požega ali i na „nepotizam“ pri zapošljavanju.

Gradski bazeni

-Što je sa projektom izgradnje zatvorenog dijela bazena – zapitao je Ronko. Ističe da su određene predradnje za izgradnju zatvorenog dijela bazena započele još 2009. godine. Tada se gradska vlast, sa Ronkom na čelu, opredjelila za izradu projektne dokumentacije i izgradnju suvremenog bazenskog kompleksa. Takav bi kompleks odgovorio na sve potrebe, ne samo građana već i drugih institucija koje za to imaju potrebu. Projekt od 2010. godine ima građevinsku dozvolu i spreman je za realizaciju. Vrijednost izgradnje je u konačnici cca 40.000.000 kuna za što bi se pronašao model financiranja poput onoga za Glazbenu školu i Rotor na zapadnom izlazu iz Grada. Na razmatranju su bili i drugi modeli financiranja uz interesno partnerstvo, davanje u koncesiju te apliciranje na EU fondove. Sve se to moglo odraditi i kao takav projekt u potpunu funkciju staviti do 2015. godine. Vezano uz sve navedeno može se postaviti pitanje što se toliko čekalo na početak izgradnje zatvorenih bazena. Ronko navodi da razlog zbog kojega izgradnja nije počela, nikako nije ne prihvatljivo rješenje, „sigurne, kvalitetne i cijenom prihvatljive toplinske energije“. Toj konstataciji u prilog svakako idu pregovori sa čelnim ljudima Spin Valisa te da su s njima razrađivali modele kako to razriješiti. Svi napori Spin Vallisa oko izgradnje „energane“, koja ide u prilog i projektu gradskih bazena, uspio je jer je njihova aplikacija u EU fondovima prihvaćena te su im osigurana sredstva za taj projekt 8.000.000 EUR-a.

DVD Požega

Vezano za negativne rasprave oko DVD-a Požega osvrnula se Gradska vijećnica Marija Užar. -Rad i djelovanje DVD-a Požega, koje je regulirano Zakonom o vatrogastvu, dalo je širi obol društvenoj zajednici kroz svoj dugogodišnji niz djelovanja iz koje je proistekla i Javna vatrogasna postrojba Grada Požege. Financiranje rada i djelovanja regulirano je Zakonom koji propisuje da su jedinice lokalne  uprave dužne financirati DVD u iznosu od 2% Gradskog proračuna. Baš iz tog su razloga sve rasprave bespredmetne, koje se ovih dana vode i odnose, na financiranja DVD-a – naglašava Marija Užar. Nadalje ističe da je odluka o financijskoj naknadi članovima Upravnog odbora isključivo njihova autonomna odluka kao i sve druge odluke vezane uz financiranje. Sve negativne konotacije koje su bile na proteklom Gradskom vijeću nikako se ne mogu prihvatiti iz svih navedenih činjenica – zaključuje Užar.

Nepotizam pri zapošljavanju

Gradska vijećnica Dijana Tomić-Šain tvrdi da postoji „nepotizam“ pri imenovanju članova Nadzornih odbora i pri zapošljavanju u Gradskim tvrtkama te Županiji i Gradu. -osobe koje se sada imenuju u NO su „politička uhljebljavanja“ – ističe Tomić-Šain. Nadalje navodi o nepotizamu pri zapošljavanju u Županiji, Gradu i Gradskim tvrtkama. Tako je županova snaha, naglašava Tomić-Šain, zaposlena u Komunalcu, a supruga predsjednika Gradskog vijeće treba početi sa radom u Tekiji. U Komunalcu također treba početi raditi supruga savjetnika gradonačelnika u Komunalcu, a supruga zamjenika gradonačelnika je zaposlena u Županijskoj ustanovi. Prema svemu sudeći izmišljaju se radna mjesta – ističe Tomić-Šain.

0 Comment

Send a Comment