Ambiciozni planovi za razvoj male ali vrijedne i uspješne jakšičke općine

JAKŠIĆ – Veliki broj projekata u površinski maloj ali gusto naseljenoj općini Jakšić realiziran je na čemu mogu biti zavidne mnoge slične sredine. Zacrtani važni strateški ciljevi se ostvaruju, a pokreću se projekti unatoč teškoj gospodarskoj situaciji u RH. Povodom Dana općine načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević održao je tiskovnu konferenciju na kojoj je bio nazočan njegov zamjenik Mile Barišić i predsjednik Općinskog vijeća Boško Obradović.

Ivica Kovačević, načelnik općine Jakšić

-Poljoprivreda je glavna naša gospodarska grana. Naša Općina ima ukupno 3.280 hektara poljoprivrednih površina od toga je bilo državnog zemljišta 1.050 hektara, Programom raspolaganja  državnim poljoprivrednim zemljištem  smo glavninu prodali, a jedan dio vratili bivšim vlasnicima. Zakup, kupovinu i vraćeno zemljište, 930 hektara rade naši vrijedni vlasnici OPG-ova. Tako smo dugogodišnjim intenzivnim radom stvorili  preduvjete razvoja malih OPG-a – na početk tiskovne konferencije je istakao načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević nastavivši kako je zbog dugogodišnje loše opće državne politike prema stagnirali ali je razvijan potencijal i razvoj drugih segmenata poljoprivredne proizvodnje.

U skoroj budućnosti se očekuje iskorak u razvoju malih poduzetnika te se stvaraju svi preduvjeti za stavljanje u funkciju Gospodarske zone Jakšić.

-U fazi smo provođenja postupka javne nabave za izvođača radova u gradnji I Faze komunalne, cestovne i druge infrastrukture u Gospodarskoj zoni koja je planirana na površini od 16,9 hektara. Trebalo je vremena, truda i znanja  za rješavanje  imovinskih odnosa – ističe Kovačević i dodaje kako se u zadnje vrijeme razgovara i pregovara s tri moguća investitora, jedan je u proceduri namjere za kupovinu zemljišta, a dva investitora su u fazi pregovaranja ulaska u Zonu.

Općina Jakšić  svojim planovima razvoja nije zapostavila  ni onaj bitni  i nužno potrebiti preduvjet razvoja  svakog naselja, izgradnju  komunalne  infrastrukture.

-U prošloj godini smo provodili projekt izgradnje kanalizacija naselja  Treštanovci. Projekt je financiran sredstvima IPARD Programa u vrijednosti 2.83 milijuna kuna. Dobivena je Uporabna dozvola i  izvršen je povrat sredstava od Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Nakon tehničkog pregleda ishođena je Uporabna dozvola te su stvoreni svi preduvjeti za priključenje domaćinstava na novu mrežu. Izgrađeni sustav kanalizacije naselja Treštanovci,  kombinirani  je gravitacijsko-tlačni sustav s jednom crpnom stanicom, ukupne dužine 3210 metara koji se spaja na postojeći sustav odvodnje naselja Eminovci – dodao je načelnik Kovačević.

Završena je i izgradnja ceste i nogostupa u odvojku ulice Stjepana Radića u Jakšiću, prema Dječjem vrtiću, u dužini od 150 metara i izgradnja kanalizacije za odvodnju oborinskih voda u dužini od 255 metara. Dobivena je Uporabna dozvola i izvršen je povrat sredstava od strane Agencije za plaćanje u u poljoprivredi u ribarstvu i ruralnom razvoju kao nositelju  IPARD Programa Mjere 301 u Hrvatskoj.

Općina Jakšić radila je i na projektima rekonstrukcije niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Rajsavac gdje je izgrađena nova rasvjeta u vrijednosti 130 tisuća kuna.

-HEP Elektra Požega izvršili su radove na demontaži i zamjeni postojeće stare niskonaponske mreže u naselju Rajsavac. Elektra Požega postavila je nove betonske stupove  i instalirala novu kvalitetnu niskonaponsku mrežu. Rekonstrukcijom niskonaponske mreže i postavljanjem novih betonskih stupova stvorene su pretpostavke za izgradnju i postavljanje novih rasvjetnih tijela za javnu rasvjetu. Vrijednost izvedenih radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže financiranu od HEP Elektra Požega iznosi oko 550 tisuća kuna – ističe Kovačević i dodaje kako je su i u Treštanovcima izvršeni radovi na demontaži i zamjeni postojeće stare, dotrajale, niskonaponske mreže sa starih krovnih stalaka i drvenih stupova. Na taj način stvoreni su preduvjeti za  instaliranje i postavljanje novih rasvjetnih tijela na nove betonske stupove. Vrijednost izvedenih radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže je oko 400 tisuća kuna, a vrijednost nove javne rasvjete je oko 95 tisuća kuna.

Realizacijom rekonstrukcija niskonaponske mreže i izgradnjom novih javni rasvjeta do sada je obnovljeno osam naselja. U planu je za slijedeću godinu rješavanje naselja Eminovci.

Radilo se i na asfaltiranju ulice i parkirališta ispred mjesnog doma u Radnovcu za što je izdvojeno oko 160 tisuća kuna.

Boško Obradović, predsjednik Općinskog vijeća Jakšić, Ivica Kovačević, načelnik općine Jakšić i Mile Barišić Zamjenik načelnika općine Jakšić kod Dječjeg vrtića u izgradnji

Priča o Dječjem vrtiću, slobodno se može reći da je pomalo zamarajuća koja traje zbog malog fiskalnog kapaciteta općine i nemogućnosti osiguranja kvalitetnog izvora financiranja.

-Uspjeli smo osigurati  financijska sredstva  i idemo s projektom do kraja, radovi su u tijeku. Očekujemo završetak radova početkom proljeća 2016. godine. Izgradnjom ovog kapitalnog objekta napokon će Jakšić dobiti svoj vrtić na radost djece i njihovih roditelja – dodao je Kovačević.

U ovoj godini uređena su i opremljena četiri dječja igrališta, dva u Jakšiću i jedno u Tekiću i Treštanovcima. U tijeku  slijedeće godine u planu je da općina nastavi u ulaganje dječjih igrališta u još dva te da izgradi i asfaltirani sportski teren u Cerovcu.

-Kao i svih dosadašnjih godina bili smo osjetljivi prema djeci, kako novorođenoj, djeci predškolskog uzrasta, tako i prema srednjoškolcima. U ovoj godini do Božića ćemo darivati novorođenu djecu i njihove roditelje s 1000 kuna. Nastavili  smo sufinancirali smještaj naše djece u vrtićima u vrijednosti 150 tisuća kuna, sufinanciramo mjesečne karte srednjoškolskih učenika u vrijednosti 80 tisuća kuna. Od ove godine uvodimo još jednu mjeru za mlade dodjela deset stipendija za studente u vrijednosti 500 kuna mjesečno po studentu – dodaje Kovačević.  

Općina Jakšić je i ove godine provodila iz sredstava HZZ-a program „ Pomoć u kući  starijim osobama“. Zapošljeno je deset osoba u ovoj godini koje su skrbile i pomagale 60 starih i nemoćnih osoba. Dodjeljena su i financijska sredstva za ogrijev, a općina Jakšić je pomagala i u plaćanju režijskih troškova.

O radu svih aktivnih udruga na našoj Općini vodimo dugogodišnju brigu u sufinanciranju njihovih programa i projekata. Želja nam je sačuvati sportske klubove, lovačke, ribolovačke, dobrovoljno vatrogasno društvo, očuvati  kulturno-tradicijsko blagu koje njeguju udruge, poticati udruge mladih, umirovljenika i sve one koji djeluju na našoj Općini. Povodom Dana Općine najaktivnijima udrugama ćemo dodijeliti zahvalnice – rekao je Kovačević.

Što se tiče planiranih investicija za vodovod i kanalizaciju i druge projekte spremne su građevinske dozvole za kanalizaciju u naseljima  Tekić. Cerovac, Granje i Svetinja te  za vodovod Tekić. Cerovac, Granje. Ishodovana je i građevinska dozvola.

-U izradi su nam projekt nogostupa u Eminovcima s autobusnim ugibalištima i parkiralištima i nogostup u Rajsavcu. Vjerujem i siguran sam kako će Općina Jakšić ići dalje, pratiti nove mogućnosti, koristiti sredstva EU fondova te se razviti u jednu lijepu, dragu srednje europsku općinu. I do sada s malim fiskalnim kapacitetom smo znali izvlačiti sredstva iz ministarstava, javnih poduzeća, fondova, predpristupnih fondova EU. Nikome nismo dužni i sve obveze podmirujemo na vrijeme – zaključio je načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.

 

 

 

 

0 Comment

Send a Comment