Zaštita kulturnog dobra kroz provođenje programa „Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja“

Rođena Požežanka dr. sc. Rahela Jurković predložila je program „Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja“ Ministarstvu kulture RH na natječaj za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara u ovoj godini, a on je odobren pri čemu će financijsku potporu za provođenje dati navedeno ministarstvo i grad Požega. U program su uključeni Gimnazija Požega, Grad Požega, Gradski muzej Požega, Udruga vinogradara, vinara i voćara „Stjepan Koydl“, te Turistička zajednica grada Požege.

-Ciljevi programa su kod mlađih naraštaja osvijestiti važnost Grgureva i vinogradarstva za Požegu i potaknuti ih na sudjelovanje u zaštiti kulturnog dobra, potaknuti istraživanja o neistraženim temama o kulturnom dobru, te pridonijeti podizanju svijesti o kulturnom dobru i promovirati ga u lokalnoj zajednici i van nje – ističe dr. sc. Rahela Jurković i dodaje da program uključuje tri grupe aktivnosti: prenošenje i njegovanje požeškog vinogradarskog običaja Grgureva i znanja o njemu na mlađe generacije, zatim istraživanje kulturnog dobra, koje uključuje dokumentiranje i bilježenje do sada neistraženog i nezabilježenog materijala o Grgurevu i vinogradarstvu u Požegi, te populariziranje, promicanje i podizanje svijesti o kulturnom dobru održavanjem edukacija za građane i mlade.

Prva skupina aktivnosti obuhvaća rad s gimnazijalcima. Tako su održane su radionice i predavanja za gimnazijalce: „Uvod u program“ i „Uvod u etnografska i kvalitativna istraživanja“, koje je vodila dr. sc. Jurković, zatim je održano je izlaganje više kustosice Gradskog muzeja Požega Maje Žebčević Matić o zaštićenom nematerijalnom kulturnom dobru „Požeški vinogradarski običaj – Grgurevo“, te  predavanje prof. Gorana Hruške iz požeškog Povijesnog arhiva na temu povijesti Požege u vrijeme osmanlijske vlasti i oslobođenja od Osmanlija, kao i predavanje tajnika Udruge vinogradara, vinara i voćara „Stjepan Koydl“ Ivice Ajanovića na temu proslava Grgureva i elemenata običaja povezanih uz vinogradarstvo.

Požeški vinski kardinal jedini u Hrvata Vlado Bauer održat će 5. lipnja ove godine

predavanje o proslavi Grgureva kakve se godinama održavaju u njegovom vinogradu u Požegi, a iduće jeseni(kraj rujna ili početak listopada)održat će se izložba radova gimnazijalaca na temu Grgureva i tradicijskog vinogradarstva požeškog kraja.

Drugi dio aktivnosti predviđa suradnju dr. sc. Jurković s etnologinjom i višom kustosicom iz Gradskog muzeja Požega, te rad na istraživanju, dokumentiranju i bilježenju etnološke građe vezane uz Grgurevo koja je do sada bila manje poznata ili potpuno nepoznata, odnosno neistražena. Istraživanje će obuhvatiti i privatnu arhivu poznatog požeškog vinogradara Stjepana Koydla (1883-1960) koja je u posjedu  Ivice Ajanovića.

 Na kraju treći dio aktivnosti obuhvaća predavanje za građane, koje je, u tjednu prije Grgureva ove godine održao prof. Goran Hruška, zatim izložbu radova gimnazijalaca o temama koje su istraživali (kao rezultat prve grupe aktivnosti), posjetu stranih veleposlanika Požegi na Grgurevo, koja je realizirana u suradnji s gradonačelnikom i Gradom Požega, Gimnazijom Požega te Turističkom zajednicom Grada Požege. Ova grupa aktivnosti obuhvaća i publikaciju o cijelom Programu, koja će biti objavljena tijekom ljeta ove godine.

0 Comment