Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Pleternice

Autor: Požega.EU

polje, pašnjakPLETERNICA – Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je u listopadu ove godine sedam javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini od 1065,337 ha od kojeg se na području Grada Pleternice nalazi 88 ha i daje u zakup  na rok od 50 godina.

Poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva a sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100  bodova. Tako se za Gospodarski program može ostvariti do 60 bodova uz koje se dosadašnjem posjedniku, ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja pridodaje još 20 bodova. Visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, također ima utjecaj na bodovnu skalu proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.

Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake.

Općine i gradovi odnosno fizičke osobe koje su podnijele zahtjev za raspisivanje javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, tijek obrade svojih zahtjeva mogu pratiti preko mrežnih stranica Agencije, rubrika Raspolaganje/Evidencije.

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Pleternice objavljen je 16.listopada 2014. godine tako da se još uvijek svi zainteresirani mogu pravovremeno javiti.

(Foto: Ilustracija, pozega.eu)

Više iz kategorije