Zajednički za bolju sigurnost u lovu

POŽEGA – Potpisivanjem zajedničke dokumentacije između Policijske uprave Požeško-slavonske i Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije počelo je provođenje preventivnog projekta „Sigurnost u lovu“ kroz koji će se unaprijediti njihova suradnja, te senzibilizirati pripadnici policije i lovci radi poboljšanja rada na praćenju svih aktivnosti u lovištima. Dokumentaciju su potpisali načelnik Policijske uprave Dario Dasović i predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Zdravko Vujnović ističući da je njihova suradnja  do sada bila dobra, te će se ovim projektom kroz slijedeće dvije godine, točnije do kraja ožujka 2016. giodine, unaprijediti.

-Projekt je pokrenut na razini Ravnateljstva policije RH, a mi smo ga prilagodili ovdašnjim uvjetima-kazao je tom prilikom Dasović dodajući da su lovci ovdje dobro organizirani, te da je do sada policija provodila  edukaciju lovaca o lovu, rukovanju oružjem i drugom, a sada je predviđeno da lovci upoznaju policajce sa pravilima ponašanja u lovištu i pratećom dokumentacijom za lov kako bi se spriječile nezakonitosti.

Iznijet je podatak da je na ovom području od 67 slučajeva stradavanja lovaca u sedam navrata bilo riječ o samoranjavanju dok je u svim ostalima posrijedi nepažnja ljudi. Poznato je da postoji specifična lovna  dokumentacija koju lovci moraju imati kod sebe što oni koji se bave nedozvoljenim aktivnostima ne mogu posjedovati, a poboljšanom komunikacijom policije i pojedinih osoba iz lovačkih društava to se može utvrditi.

Zdravko Vujnović i Dario Dasović

Imamo veliko razumijevanje policije u cilju povećanja sigurnosti u lovu, povećana je pojavnost krivolova u našem kraju, pa to pokušavamo svesti na najmanju mjeru-ističe dopredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Zdravko Vujnović, te dodaje da  će u projekt „Sigurnost u lovu“ uključiti i druge zainteresirane subjekte jer očekuju da projekt bude ogledni primjerak za druge hrvatske županije.

Zasada nekoliko čelnika Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije imaju otvorene telefone radi stalne cjelodnevne komunikacije sa pripadnicima Policijske uprave o svim zbivanjima u lovištima uključujući i negativne pojave, a policijski će službenici moći komunicirati i sa lovnicima, lovočuvarima i drugim ovlaštenim osobama u tridesetak lovačkih društava toga kraja, koja okupljaju više od 1300 lovaca.

0 Comment

Send a Comment