Za projekt mobilnosti Poljoprivredno-prehrambenoj školi nešto više od 68 tisuća eura

Autor: S.P.

Poljoprivredno-prehrambenoj školi Požega i ove je godine Agencija za mobilnost i programe Euopske unije (AMPEU) u sklopu Erasmus+ programa odobrila projekt mobilnosti. Tijekom mobilnosti, učenici će sudjelovati na stručnoj praksi kod poslodavaca u Portugalu i Sloveniji. Projekt nosi naziv Mobilnost u poljoprivredi, prehrani i agroturizmu (Agriculture, nutrition, agrotourism mobility – A. N. A.). Za provođenje projekta odobreno je 68 168,00 eura.

Projektnim prijedlogom planirana je kratkoročna mobilnost učenika u trajanju 16 dana. U mobilnost će biti uključeno 28 učenika iz četiri zanimanja – tri četverogodišnja i jedno trogodišnje te četiri nastavnika. U mobilnosti u Portugalu, koja će biti u studenom ove godine, sudjelovat će 14 učenika (7 pekara, 7 prehrambenih tehničara) s 2 nastavnika u pratnji, a u mobilnosti u Sloveniji, koja će biti u ožujku iduće godine, 14 učenika (7 poljoprivrednih tehničara – fitofarmaceuta i 7 agroturističkih tehničara), također s 2 nastavnika u pratnji.

Projektne aktivnosti započet će 1. 6. 2019. godine, a završit će 31. 5. 2020. godine. Stečene stručne kompetencije učenika evidentirat će se u Europass mobilnost dokumentu, a ECVET bodovi, ostvareni na temelju sadržaja i satnice stručne prakse u inozemstvu, upisat će se u Sporazum o učenju te će doprinijeti priznavanju stečenih kompetencija na domaćem i EU tržištu rada te lakšem zapošljavanju učenika. Učenici će ovim projektom ostvariti razmjenu iskustava, upoznati nove kulture te se senzibilizirati za različitost. Također, ostvarit će se kontakt s tvrtkama u kojima će učenici provoditi stručnu praksu, što će iznjedriti mogućnosti suradnje i unaprjeđenje školskog kurikuluma i procesa naukovanja.

Projekt je važan i za nastavnike u pratnji jer će iz prve ruke upoznati portugalski i slovenski sustav obrazovanja i naukovanja te procijeniti pozitivne i negativne strane stranog obrazovnog sustava koje će moći podijeliti s kolegama, stručnim nastavnicima i poslodavcima kod kojih učenici inače obavljaju stručnu praksu.

“Vjerujemo kako će mogućnost usporedbe portugalskog sustava, koji se i geografski nalazi daleko od hrvatskog, te slovenskog, koji je ipak puno bliži, rezultirati zanimljivim zaključcima. Provedbom ovog projekta otvaraju se mogućnosti nastavka sudjelovanja škole u projektima mobilnosti, a jačanjem svojih kapaciteta, škola će ostvariti jačanje cijele ustanove te njezinu prepoznatljivost, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini,” naglasila je stručna suradnica pedagoginja Kristina Hip.

Poljoprivredno–prehrambena škola trenutno dovršava provođenje Erasmus+ projekta „Agromobilnost“ kojim je 15 učenika zanimanja Prehrambeni tehničar i Agroturistički tehničar u studenome 2018. obavljalo stručnu praksu u portgalskom gradu Bragi. Sudjelovanjem u ovom projektu učenici su upoznali sustav rada u Portugalu, radne procese, standarde kvalitete, nove tehnologije, radne uvjete i organizaciju radnog vremena, komunikaciju i odnos prema klijentima te su razvijali kreativnost, samostalnost i odgovornost u radu. Također, imali su priliku upoznati odnos mentora prema naučnicima, kao i način na koji sudjeluju u njihovom obrazovanju.

Više iz kategorije