Vlada RH odobrila kreditno zaduženje gradu Požegi

Autor: D.K.

Sjednica Vlade RHZAGREB / POŽEGA – Planirane i iznad svega ambiciozne investicije koje u planu ima grad Požega prepoznala je i aktualna Vlada RH koja je na svojoj današnjoj 9. sjednici  odobrila, odnosno dala suglasnost za, kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 35 milijuna kuna.

U Odluci 0 davanju suglasnosti Gradu Požegi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata [Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove. Uređenje (rekonstrukcija) Trga Sv. Terezije, Rekonstrukcija gradskih bazena i Izgradnja dječjeg vrtića] sukladno Odluci Gradskog vijeća o zaduženju Grada Požege u 2016. godini od 3. prosinca 2015. godine.

Grad Požega podnio je Ministarstvu financija zahtjev 17. veljače 2016. za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 35 milijuna kuna uz valutnu klauzulu u eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, s rokom otplate kredita od 11 godina te počekom od četiri godine u 44 jednake tromjesečne rate, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% promjenjivu i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita.

Zakonodavac daje mogućnost gradovima, općinama i županijama da se mogu zadužiti za investiciju koja se financira iz njegova proračuna, ali godišnje obveze mogu iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za prihode pod čega se podrazumijevaju ostvareni prihodi pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 18. točke 1. Zakona o proračunu, umanjeni za prihode: od domaćih i stranih pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Ostvareni proračunski prihodi Grada Požege u 2015. godini, umanjeni za prihode iz članka 88. stavka 4. Zakona o proračunu, iznosili su 47.434.621,00 kunu. Udio godišnjeg obroka (anuiteta) traženog kredita u ostvarenim prihodima iznosi 6,96%, a ako se tomu pribroji godišnji anuitet kredita iz prethodnih razdoblja te dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja, tada je ukupna obveza Grada 10,63%, što je u okviru Zakonom propisane granice.

S obzirom na sve izneseno i dokumentirano Ministarstvo financija je predložilo Vladi Republike Hrvatske da donese odluku 0 davanju suglasnosti za zaduženje Grada Požege koja je i prihvaćena na 9. sjednici 16.ožujka 2016. godine.

/Foto: Ilustracija, vlada.hr/

Više iz kategorije