Vinari i vinogradari mogu dobiti kredite kod banaka uz kamatu od 0,5 posto –zahtjevi do kraja godine

Autor: Jelenko Topić

S ciljem ublažavanja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa Ministarstvo poljoprivrede  u suradnji s HBOR-om omogućava korištenje povoljnijih sredstava za ruralni razvoj s namjerom otklanjanja nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranju tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja).

Obrtna sredstva za ruralni razvoj odobrava izravno HBOR kojem je potrebno podnijeti zahtjev za kredit, a prihvatljivi korisnici u okviru ove kreditne linije su vinari i vinogradari. Najviši iznos kredita može biti 1,52 milijuna kuna, a krediti se odobravaju bez naknada uz kamatnu stopu od 0,5 posto godišnje i rokove otplate do tri ili do pet godina ovisno o iznosu kredita. Za osiguranje tih kredita predviđena je isključivo zadužnica i bjanko zadužnica korisnika kredita te, ovisno o procjeni rizika, zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba. Refinanciranje postojećih kredita nije moguće. Zahtjevi za kredit zaprimaju se do 31. prosinca ove godine ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava.
Vinari i vinogradari veće iznose kredita mogu zatražiti putem HBOR-ovog program kreditiranja Obrtna sredstva COVID 19 koji se provodi po modelu podjele rizika između HBOR-a i poslovnih banaka. Program omogućuje odobrenje kredita za obrtna sredstva uz povoljnije kamatne stope (ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, moguće je odobrenje kredita uz kamatnu stopu od 0 posto godišnje na HBOR-ov udio u kreditu za prve 3 godine otplate kredita), ali uz uobičajene instrumente osiguranja kredita. Vinarima i prerađivačima grožđa kao jedan od instrumenata osiguranja su na raspolaganju i Jamstva HAMAG-BICRO-a za troškove koji su vezani za proizvodnju vina, uključujući i otkup grožđa, a do najvišeg iznosa jamstva od jedan milijun eura, odnosno do 80 posto glavnice iznosa kredita.

Pored navedena dva programa kreditiranja, HBOR je dodatno ugovorio i okvirne kredite s osam poslovnih banaka, čime je omogućio odobrenje novih kredita za likvidnost uz kamatnu stopu nižu za 0,75 p. b. od redovne. Najniži iznos kredita za likvidnost odobren putem okvirnih kredita bankama nije ograničen. Zahtjev za kredit možete predati u Addiko Bank d.d,. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d. i Zagrebačka banka d.d..

Imajuću u vidu da u Požegi sve navedene banke imaju svoje poslovnice očigledno je da će vinogradari i vinari ovog poznatog vinorodnog područja moći na lak i jednostavan način doći do potrebnih sredstava za svoju proizvodnju u ovim teškim gospodarskim vremenima.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88