Vijećnici donijeli odluku o proračunu ali i novom kreditnom zaduženju

Autor: D.K.

KUTJEVO –  Na sinoćnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Kutjeva pred gradskim vijećnicima se našlo 20 točaka dnevnog reda. Jedna od važnijih je bila donošenje gradskog proračuna za tekuću 2014. godinu što je posljedica, zbog ne donošenja proračuna, bilo održavanje ne tako davnih prijevremenih izbora.

Na samom početku sjednice nastali su prijepori između predsjednice Gradskog vijeća i vijećnika koalicije SDP-a – HSU iz razloga jer po “prvi puta”, kako je iznio vijećnik Miro Petrovicki nisu omogučena niti dozvoljen vijećnička pitanja na koje je tražila vijećnica Samanta Klobučar (SDP-HSU). Ostalo je nejasno iz kojeg je razloga izostala ta mogućnost što nisu kvalitetno obrazložile niti stručne službe Grada.

U Gradsko vijeće je kao zamjenski vijećnik umjesto Željka Jambreka (HSP) došao Ante Pavković, vijećnik u prijašnjem sazivu i nekadašnji gradonačelnik koji je obećao da će svojim iskustvom nastojati pomoći u onoj mojeri koliko bude mogao i koliko se od njega pomoć bude zatražila.

Budući da na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća nije izabran potpredsjednik Gradskog vijeća to je učinjeno na, ovoj, prvoj sjednici. Tako je vijećnica Samanta Klobučar, preduhitrivši svoje druge kolege vijećnike, dala prijedlog koji je jednoglasno usvojen te je za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran vijećnik Pile Miškić (HDZ).

Bila je zanimljiva rasprava o financijskom stanju Grada Kutjeva što se u konačnici pokazalo da nije “dubioza” Grada onolika s koliko se milijuna baratalo u predizbornim danima. Financijsko stanje je tumačeno na više načina tako da bi se moglo reći da će ostati nejasna stvarna činjenica o točnom minusu u gradskoj blagajni. Prema riječima gradonačelnika Kutjeva Josipa Budimira ukupne dospjele obveze Grada su nešto više od 4 milijuna kuna uz ne dospjele oko 1 milijun što je sve ukupno oko 5 milijuna. Gradonačelnik Budimir je navodio i opomene i ovrhe ali i potraživanja Grada koja iznose gotovo 1,5 milijun kuna na što se odnose dugovanja građana za komunalne naknade u iznosu od preko 570 tisuća kuna. Vezano uz dugovanje i naplatu komunalne naknade stručni savjetnik za financije Dinko Špoljarić naglasio je da za to treba politička odluka, misleći da se agresivnije pristupi naplati komunalne naknade. Vijećnici SDP-a-HSU osporavali su navode o financijskom stanju jer nije prikazan kao točan. Svakako će se to morati utvrditi naknadnom revizijom što će se moći tek onda smatrati podatak kao točan i vjerodostojan zbog tumačenja na različite načine u što nisu uzeti u obzir svi parametri o kojima su polemizirali vijećnici sa gradonačelnikom i njegovim zamjenikom.

Što se tiče projekata koji su vijećnicima predočeni vidljivo je da ih ima sedam započetih koji će se prema riječima gradonačelnika Budimira nastaviti. Ostale su brojne nejasnoće oko financiranja i načina provedbe određenih projekata vezanih za Kamenjaču i Kuću graševine u Vetovu za što će se trebati uložiti dodatni napori kako bi se sve točnije utvrdilo i za sve donijela ispravna odluka.

Manja polemika vodila se i oko Turističke zajednice koja prema svemu sudeći veoma lako može izgubiti svoj status zbog veoma malih prihoda koje ostvaruje. Za navedeno će se učiniti dodatni napori i osigurati dodatna sredstva kako bi Kutjevo ipak imalo svoju Turističku zajednicu što zbog svoje povijesti i dugogodišnje tradicije kao mjesto svakako zaslužuje.

Možda najveći interes vijećnika izazvao je novi proračun za 2014. godinu kojeg je obrazlagao i predložio gradonačlnik Budimir. Predloženi proračun sa iznosom od 19.662.776,76 kuna je i prihvaćen uz suzdržane glasove vijećnika SDP-HSU. Prigovaralo se od strane oporbenih vijećnika na proračun kao i to da je on manji oko 1,5 milijun kuna od onog prvotnog kojeg je predlagao bivši gradonačelnik koji je srušen jer je se smatralo da je isti ne ostvariv. Nisu prihvaćeni niti upućeni amandmani na proračun, odnosno isti nisu niti razmatrani jer, prema riječima predsjednice Gradskog vijeća Josipe Miličević, amandmani nisu dostavljeni prema zakonskim okvirima koji točno propisuju kako prijedlog treba izgledati. Za ovaj, novi, prijedlog proračuna aktualni gradonačelni smatra da je ostvariv i realan u što je kao tračak sumnje izrazio i vijećnik Ante Pavković koji je kasnije naglasio da će ga podržati.

Svakako da je interesantno i kratkoročno kreditno zaduženje kod poslovne banke na iznos od 3,7 milijuna kuna s rokom povrata sredstava do 31.prosinca 2014. godine. Koliko se moglo saznati zaduženje je potrebno za dovršetak Poslovne zone “Kamenjača”. jesu li sredstva za koje se Grad planira zadužiti stvarno potreba ostaje za vidjeti.

Vijećnici su nadalje donosili i druge odluke vezane za nove koeficijente koji će se koristiti pri obračunu plaća te o izmjenama predstavnika u ustanovama kojima je Grad osnivač ili ima svoje udjele u trgovačkim društvima.

 

 

 

 

Više iz kategorije