Uz prihvaćanje predloženog proračuna Požeško-slavonske županije za 2021. godinu vijećnici će odlučivati o još 20 točaka dnevnog reda

Autor: D.K.

Vijećnici će na Skupštini Požeško-slavonske županije uz onu najbitniju točku dnevnog reda odlučivati o Prijedlogu Proračuna za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu te Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2021. godinu. Pred njima će se naći još 20 točaka dnevnog reda o kojima će raspravljati i donijeti odluke.

Tako će se odlučivati o II. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2020.godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Pred vijećnicima će se naći na odlučivanju i Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu te Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici Požeško-slavonske županije i Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama k.č. br. 1995 u k.o. Požega, bez naknade.

Očekuje se i donošenje odluke o prihvaćanju Odluke Gradskog vijeća Grada Požege o prvokupu nekretnina, na k.č. br. 1995 u k.o. Požega – zgrada bivše Ljekarne na Trgu sv. Trojstva.   

Među prijedlozima za odlučivanje su i Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o produljenju važenja Operativnog plana razvoja cikloturizma Požeško-slavonske županije i na 2021. godinu, Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe Požeško-slavonske županije, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj XI/117 „RUŠEVO“ na području  Požeško-slavonske županije, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Požeško-slavonske županije te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Pakrac o prihvatu na dar nekretnina, u vlasništvu Grada Pakraca, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Pakrac o ustupanju prava vlasništva, darovanjem  nekretnina Požeško-slavonskoj županiji, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin o prodaji nekretnine  u k.o. Duboka, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin  o  prodaji nekretnine u k.o. Ruševo, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Zdenka Turkovića Kutjevo o ustupanju prava vlasništva darovanjem na nekretninama upisanim u k.o. Kutjevo, Gradu Kutjevu i Prijedlozi  Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2021. godinu    humanitarno-socijalnih udruga, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, u  kulturi, tehničkoj kulturi i u sportu.

Odlučivat će se i o Prijedlogu Zaključaka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Stjepana Radića Čaglin, o prestanku rada Područne škole Sovski Dol, a vijećnici bi trebali potvrditi Odluku Školskog odbora OŠ Lipik, o prestanku rada Područne škole Donji Čaglić, Odluku Školskog odbora OŠ Grigora Viteza Poljana te o prestanku rada Područne škole Antunovac

Predlaže se i stavlja na odlučivanja o imenovanju  članova i zamjenika članova Savjeta mladih Požeško-      slavonske županije i Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Požeško-slavonske županije

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88