Utihnula zvona na zvonicima požeških crkava, ne sviraju orgulje i druga glazbala sve do vazmenog bdijenja

POŽEGA – Nakon večernjeg molitvenog obreda, mise Gospodnje večere, na Veliki četvrtak pa sve do vazmenog bdijenja na Veliku subotu ne zvone zvona na zvonicima crkva i ne sviraju orgulje kao niti druga glazbala za vrijeme obreda na Veliki petak.

U narodu se kaže kako se na Veliki četvrtak “zavezuju” zvona, a nakon molitvenog obreda, mise Gospodnje posvećene hostije, namijenjene za pričest na Veliki petak, prenose se u pokrajnju kapelu ili oltar, S oltara se odnose svi ukrasi, svijećnjaci, oltarnici, nadoltarnici i sl. tako da oltar ostaje prazan bez ičega i to sve do subote, vazmenog bdijenja.

Veliki petak je spomen na Kristovu smrt koji je dan zapovijedani post i nemrs. Na taj se dan se ne slavi sveta misa, slave se samo obredi Velikog petka, koji uvijek započinju u strogoj šutnji. Crvena boja svećeničkog ruha koju svećenik nosi simbol je mučeničke smrti. Evanđelje na Veliki petak je Muka, “po Ivanu”, koja se ako može pjeva. Na Veliki petak se ljubi križ. U crkvu se donosi drveni križ, koji se razotkriva te tri puta pjeva “Evo drvo križa”, nakon kojeg pjevanog zaziva narod u šutnji kleca i pjevano odgovara “Dođite, poklonimo se!”.

U nekim selima su običaji, budući da ne zvone crkvena zvona, da djeca idu po selu i pozivaju narod u crkvu klapaljkama i čegrtaljkama. To rade sve nekoliko puta na Veliki petak i subotu, sve do vazmenog bdijenja. Takvi se običaji i danas njeguju u selima župe Buk, Svilnoj, Buku i Resniku.

0 Comment