Uskoro početak izgradnje vodovoda i kanalizacije naseljima Cerovac i Granje: Procijenjena vrijednost projekta 9,8 milijuna kuna bez PDV-a

Autor: DK
blank

Dokumentacija je pripremljena, postupak javna nabave otvoren, treba se odabrati izvođač radova za izgradnju vodovoda i kanalizacije s pročišćavanjem otpadnih voda naselja Cerovac i Granje.

Radi se o trasi vodovodne mreže s odvojcima u dužini 2.855 m koja će se spojiti na magistralni cjevovod Cerovac-Ferovac. Dužina gravitacijskih cjevovoda iznosi 3.982 m, a dužina tlačnog cjevovoda iznosi 106 m.

blank

-Procijenjena vrijednost projekta je 9,8 milijuna kuna bez PDV-a. Sredstva osiguravaju Općina Jakšić i Hrvatske vode u omjeru 20:80 %. Radovi uključuju pripremne radove, iskop rovova, planiranje dna, izradu podloge za polaganje cijevi od tucanika, dobavu, prijevoz i montažu PVC i PEHD cijevi, izradu obloge cijevi od tucanika, zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa, odvoz viška zemljanog materijala, izrada križanja sa prometnicom, vodotokom i postojećim instalacijama, dobavu i ugradnju revizijskih PEHD i AB okana, kućnih priključaka i crpne stanice, CCTV inspekciju i tlačnu probu – ističe Ivica Kovačević, načelnik općine Jakšić pojašnjavajući kako će se pročišćavanje otpadnih voda vršiti putem tipskog uređaja kapaciteta 350 ES drugog stupnja pročišćavanja, pročišćavanje aktivnim muljem uz produženu aeraciju i istovremenu stabilizaciju mulja, konvencionalna tehnologija bez primarnog mulja s centralno smještenom sekundarnom taložnicom.

blank

-Projektirani uređaj se sastoji od ulaznog kanala s pužnim sitom i mjeračem protoka, bioaeracijskog bazena sa sekundarnim taložnikom i sustavom za aeraciju, izlaznog kontrolnog okna, silosa za višak mulja i strojarnicom s kompresorskom stanicom i nadzorno-upravljačkim centrom – dodaje načelnik Kovačević.

Nakon završetka građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova, ispitivanja, puštanja u rad predviđen je probni rad u trajanju od dva mjeseca tijekom kojeg će se izvršiti obuka osoblja.

-Za rad uređaja nije potrebna stalna posada, a nadzor i upravljanje se vrši daljinski sa centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege – zaključuje Ivica Kovačević, načelnik općine Jakšić.

blank

Komentiraj:

blank