Ured za EU integracije grada Požege na raspolaganju građanima

Autor: Požega.EU

POŽEGA – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost promijenio je način prijavljivanja za ostvarivanje sredstava za obnovu obiteljskih kuća. Energetskim obnavljanjem obiteljskih kuća povećava se energetska učinkovitost kućanstava što se samim time smanjuju mjesečni troškovi za energiju i vodu od 30 pa do čak 60 posto te čime se poboljšava kvaliteta života.

Izmjenama Programa u odnosu na 2014. godinu omogućavaju se prijave svim građanima za sufinanciranje koje se podnose se izravno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čime je obuhvaćen veći broj obiteljskih kuća zbog izmjene definicije obiteljske kuće u Programu a pojednostavljena je potrebna dokumentacija uz prijavu.

dr.sc. Marko Šostar, pročelnik Ureda za EU integracije grada Požege

-Uvjeti za prijavu Fondu su da objekt mora biti izgrađen temeljem građevinske dozvole ili drugog akta prema Zakonu o gradnji, građevinske bruto površine do 600 m² ili s najviše tri stambene jedinice, te s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju – ističe pročelnik Ureda za EU integracije dr.sc. Marko Šostar koji naglašava da kao korisnici mogu biti fizičke osobe koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, koji su dostavili zahtjev za sufinanciranje mjera uz uvjet da prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda uz ispunjavanje i drugih uvjeta iz Poziva te nakon čega se sklapa ugovor s Fondom o sufinanciranju.

Kao opravdani troškovi prihvaćaju se propisane naknade energetskim certifikatorima te nabava i ugradnja materijala i opreme temeljem ponude izvođača, dok je sufinanciranje za grad Požegu je do 40 posto od ukupne vrijednosti investicije ali ne više od 84 tisuće kuna i to:

 • do 30.000,00 kn za toplinsku zaštitu ovojnice (vanjski zidovi, krov, strop i pod grijanog prostora, ukopanih dijelova grijanog prostora te poda prema podu)
 • do 30.000,00 kn za zamjenu vanjske stolarije
 • do 12.000,00 kn za ugradnju jednog ili više sustava za korištenje OIE (sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora), kotlova na biomasu, dizalica topline i fotonaponskih pretvarača
 • do 12.000,00 kn za ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla

-Moguće je ostvariti sufinanciranje jedne, dvije ili sve tri mjere energetske učinkovitosti a rok za dostavu zahtjeva je kraj 2015. godine ili do isteka sredstava, ovisno o tome što prije nastupi – pojašnjava pročelnik Šostar uz naglasak da je prije svega nužno kontaktirati ovlaštenog certifikatora koji će korisnika voditi tijekom cijelog procesa prijave na javni poziv, a popis ovlaštenih certifikatora nalazi se na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj je slijedeća:

 • Prijavni obrazac
 • Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o legalnosti kuće
 • Izjava vlasnika ili svih suvlasnika (da kuća nije mijenjana u odnosu na dokaz legalnosti te da se slažu s provedbom mjera)
 • ZK izvadak ili drugi dokaz vlasništva
 • Izvješće o prvom energetskom pregledu kuće
 • Detaljna ponuda izvođača za opremu i radove

-Nakon prijave u roku od 45 dana, uz zadovoljavanje svih navedenih i traženih uvjeta Fond će dostaviti Odluku i Ugovor o sufinanciranju za što je rok za izvođenje radova 12 mjeseci. Nakon provedenih radova certifikator će izraditi Izvješće o završnom energetskom pregledu i izdati energetski certifikat kuće. U roku od 30 dana od datuma izrade Završnog energetskog pregleda, upućuje se zahtjev Fondu za isplatu i to sve uz predočenje certifikata i propisane dokumentacije a u narednih 30 dana od zahtjeva za isplatu Fond će isplatiti sredstva certifikatorima i izvođačima radova ili na račun vlasnika objekta ako ste dostavili dokaz o podmirenju opravdanih troškova radova – zaključuje Šostar.

Za više informacija o natječaju i svim drugim pojedinostima svim građanima Požege na raspolaganju je kao savjetodavno tijelo Upravni odjel za europske integracije Grada Požege koji ima svoj ured na Trg Sv. Trojstva 11 a moguće je kontakt ostvariti i telefonskim putem na brojeve (034) 312 – 586  ili putem e maila: eu-ured@pozega.hr. Kontak osoba je Dario Kole koji će bitii na raspolaganju pri popunjavanju eventualnih zahtjeva.

 

Više iz kategorije