Umjesto bivšeg laktofriza čeka se izgradnja novog društvenog doma

Autor: Jelenko Topić

MILANLUG – Ovo selo čaglinskog kraja sa blizu 90 domaćinstava nekadašnji laktofriz za otkup mlijeka koristi kao društveni dom što ne zadovoljava potrebe, pa se na mjestu oronulog starog doma planira rušenje i izgradnja novog.

Mario Majetić, predsjednik Mjesnog odbora Milanlug

-Dokumentacija za gradnju je većim dijelom riješena, a u suradnji sa općinom Čaglin riješit će se i problem vlasništva zemljišta gdje se nalazi stari dom jer se polovina još vodi na nekadašnjem vatrogasnom društvu koje je prestalo s radom– ističe Mario Majetić, predsjednik Mjesnog odbora Milanlug. Potporu takvim zahvatima dat će i općina Čaglin što nam je potvrdio načelnik Dalibor Bardač, te dodao da će dijelom i financirati radove, a očekuje se i potpora nekih donatora od kojih su pojedini najavili financijska sredstva za ovu namjenu.

Dalibor bardač, načelnik općine Čaglin

-Žitelji Milanluga dokazali su se vlastitim radom kroz nekoliko akcija pa su zaslužili potporu, a nastavit će zasigurno i dalje složno raditi na dobrobit sela – ističe načelnik Bardač.
Predviđanja su da bi vrijednost bila 100 tisuća kuna čime bi se pokrio građevinski materijal zajedno sa krovištem doma, a mještani bi radove obavljali na dobrovoljnoj osnovi. U tom objektu bi bila dvorana za obiteljske svečanosti i skupove, te prateći sadržaji.
Odavde dvadesetak mališana svaki dan ide u Osnovnu školu stjepana Radića u Čaglinu pa bi zbog njihove sigurnosti trebalo obilježiti tri pješačka prijelaza na državnoj cesti Požega-Gradište-Slavonski Brod.

Planiraju obnoviti rad vatrogasnog društva, a za početak bi se u Milanlugu formiralo jedno operativno odjeljenje DVD Čaglin, koje bi se osposobilo za gašenje požara, te opremilo najnužnijom opremom.

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: