Tvrtka Ember kamin u Velikoj spaja tri građevine u jednu zbog potreba svoje proizvodnje

Autor: DK
blank
blank
blank
blank
blank
blank

Upravnom odjelu za gospodarstvo Požeško-slavonske županije tvrtka Ember kamin iz  Velike, smještena u Industrijskoj ulici podnijela je dokumentaciju u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju, odnosno dogradnju građevine gospodarske namjene, točnije proizvodno-poslovne uloge. Tom  dogradnjom i prenamjenom triju gospodarskih građevina u jednu građevinu gospodarsko-proizvodne namjene stvorit će se prostorni uvjeti za potrebe proizvodnje peći na drva i kamina. Riječ je o objektima na novoformiranoj građevnoj čestici 814/1, 814/2, 814/3, 2245/3 katastarske općine Velika. 

Uvid u spis tog predmeta je izvršen krajem rujna, te se očekuje izdavanje građevinske dozvole nakon čega će se obaviti navedeni građevinski radovi.

Ovim ulaganjem tvrtka Ember kamin, koja je u  sastavu Color grupe iz Požege omogućit će potpuno odvijanje tehnološkog procesa proizvodnje navedenih proizvoda dio kojih se plasira i na strana tržišta.

Foto: Arhiva

Komentiraj:

blank
blank
blank
blank