Sve je spremno za otvaranje reciklažnog dvorišta u Jakšiću – danas tehnički pregled nakon kojeg tvrtka Komunalac Požega preuzima njegovim upravljanjem /FOTO/

Autor: DK

Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačavić i direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Josip Vitez obišli su novoizgrađeno jakšićko reciklažno dvorište kako bi provjerili je li sve spremno za tehnički pregled i dolazak komisije koja treba donijeti odluku o ispunjavanju svih uvjeta i puštanju u rad te građevine.

Ivica Kovačević, načelnik općine Jakšić

-Kao što vidite sve je spremno i svi projektom predviđeni radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su odrađeni. U Požeštini će biti ovo treće reciklažno dvorište uz Požegu i Pleternicu. Zbog trenutne situacije i vremena zahvaćenog pandemijom koronavirusa rok za otvorenje je nešto pomjeren. Sve u svemu odradili smo i priveli još jednu u nizu višemilijunskih investicija na području našem području – rekao je Ivica Kovačević, načelnik općine Jakšić.  

Investicija izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta je nešto više od 2,64 milijuna kuna. Iz Europskog kohezijskog fonda ostvarit će se povrat sredstava u iznosu od gotovo 2,15 milijuna kuna.

-Otvaranjem reciklažnog dvorišta očekujemo znatno smanjenje otpada u našem okolišu, po kanalima, cestama poljima i šumarcima. Vjerujem da će se naši mještani savjesno i odgovorno brinuti o zaštiti prirode po radi naši mladih, djece i unučadi – dodaje načelnik Kovačević.

Josip Vitez, direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o.

-Nakon tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole mi ćemo kao tvrtka preuzeti upravljanje reciklažnim dvorištem na isti način kako je to napravljeno i na području grada Požege i Pleternice. Odradili smo sve predradnje za otvaranje reciklažnog dvorišta. Nakon pravomoćnosti uporabne dozvole potrebno je da još podnesemo zahtjev za upis u očevidnik reciklažnih dvorišta koji se vodi pri nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Kada nam dođe i taj dokument da smo upisani možemo početi s radom  – rekao je Josip Vitez, direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o.

Puštanjem u rad reciklažnog dvorišta mještani općine Jakšić moći će kvalitetno zbrinuti raznovrstan otpad koji će se i zaprimiti, a radi se o slijedećem:

20 01 13* otapala

20 01 14* kiseline

20 01 15* lužine

20 01 17* fotografske kemikalije

20 01 19* pesticidi

20 01 21* flourescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari  20 01 31* citotoksici i citostatici

20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari

16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je oštećena opasnim tvarima

15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. Azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 20 01 01 papir i karton

15 01 04 metalna ambalaža 20 01 40 metali

15 01 07 staklena ambalaža 20 01 02 staklo

15 01 02 plastična ambalaža

30 01 39 plastika (PE kruta plastika, PS kruta plastika, folijarna, ostala plastika)

Otpadni tekstil 20 01 10 odjeća 20 01 11 tekstili

Krupni (glomazni) otpad

20 03 07 glomazni otpad: pretežito metali glomazni otpad: pretežito nemetali (namještaj, stolarija i sl.)

20 01 25 jestiva ulja i masti

20 01 28  boje, tinte, ljepila i smole koje nisu navedene pod 20 01 27* Deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29  Lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 Baterije i akumulatori 20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33 Električna i elektronička oprema 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*

17 01 01 beton 17 01 02 cigle

17 01 03 crijep/pločice i keramika

17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod

17 04 10* 17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest

17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest

17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod

08 03 17* 16 01 03 otpadne gume

18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*).

Foto: D. Krstanović

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: