Svaki lovac brine o jednom hranilištu za nisku divljač, a po četiri lovca za visoku

Autor: Jelenko Topić

Divlje svinjeBRESTOVAC – Sa 40 članova i dva pripravnika Lovačko društvo „Šljuka“ iz općinskog središta Brestovac u Požeško-slavonskoj županiji gospodari zajedničkim lovištem površine 5425 hektara na zapadnom dijelu Požeške kotline. Riječ je o ravničarskom lovištu koje je bogato krupnom i sitnom divljači osim jelenske.

-U našem kraju stalnom ima dosta zanimanja za lovstvo pa su polovina naših članova mladi lovci – kaže nam predsjednik „Šljuke“  Zdenko Petrović dodajući da pokraj sela Bolomače imaju vlastito strelište za glinene golubove za koje su nabavili mehanički stroj koji izbacuje mete.

Ranije su od prihoda lovaca i potporom općine Brestovac u Bolomačama kupili objekt koji je preuređen u lovački dom, a tu su dragovoljnim radom članova izgradili nadstrešnice i druge prateće sadržaje za svoje aktivnosti.

-Među članovima smo ravnomjerno rasporedili zadaću koja se provodi kroz radne akcije i to tako da je svaki naš lovac zadužio jedno hranilište za nisku divljač, zatim po dva lovca hranilište za zeca i po četiri lovca hranilište za visoku divljač, pa oni skrbe o prihrani divljači kroz cijelu godinu- nastavlja Zdenko Petrović. Oni svake godine uznesu u hranilišta oko deset tona kukuruza  i druge hrane za divljač.

Lovci „Šljuke“ raspolažu sa dva katastarska jutra svoga zemljišta gdje siju žitarice, a po četiri lovca imaju obavezu izgraditi remizu za potrebe divljači. Rad društva opterećuju štete.

-Štete od divljači na njivama poljoprivrednika u okolnim selima brestovačkog kraja uglavnom rješavamo nagodbom sa vlasnicima, a štete od naleta divljači na vozila, koje se svake godine povećavaju, zasada pokrivamo policom osiguranja – kaže na kraju Petrović.

Najveće su štete na državnim cestama ka Novoj Gradiški i Pakracu koje prolaze kroz lovište, a naletima vozila gube dosta srneće divljači i to čak do 15 komada godišnje.

Više iz kategorije