Što se zapravo promijenilo? Porezi na ugovore o djelu gotovo isti kao i ranije

Autor: Jelenko Topić

POŽEGA – S početkom ove kalendarske godine stupili su na snagu novi zakonski propisi vezani uz isplatu naknada za povremeni rad ili autorske honorare. Po njima porez na dobit načelno mogu plaćati udruge kao što su kulturna, sportska i lovačka društva, te različiti savezi i slični koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku  djelatnost ako u prethodnom poreznom razdoblju od te djelatnosti ostvarili prihode veće od 230 tisuća kuna. U takvim slučajevima oni su obavezni podnijeti zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu početkom svake kalendarske godine, a porezni obveznici u takvim su slučajevima još obavezni provoditi i postupak fiskalizacije.

Kod rada na ugovor o djelu,koji se koristi kod obveza tih udruga prema trećim osobama – umjetnički voditelji, treneri, lovočuvari, lovnici, ekonomi i ostali koji obavljaju neke poslove za društvo ima neznatnih promjena, a iznosi naknada nisu značajnije promijenjeni.

dr. sc. Mario Hak, voditelj odjela u Ispostavi Požega Područnog ureda Slavonija i Baranja Ministarstva financija.

-Porez  se obračunava po stopi od 24 posto(ranije je bilo 25 posto), nema izuzeća obračuna doprinosa (prije se doprinosi nisu obračunavali za umirovljenike, autorske i umjetničke honorare, naknade za sportske suce i delegate), zatim paušalni izdatak (neoporezivi iznos primitka) za autorske naknade je kao i do sada 30 posto, doprinosi za zdravstveno osiguranje umanjeni su s 15 na 7,5 posto, te su doprinosi za mirovinsko osiguranje umanjeni 10 posto(ranije 20 posto) – ističe dr. sc. Mario Hak, voditelj odjela u Ispostavi Požega Područnog ureda Slavonija i Baranja Ministarstva financija.

Primjerice na ugovor o djelu kojim je ugovorena novčana naknada od 1000 kuna plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje(7,5 posto) od 75 kuna, zatim doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup(7,5 posto) i taj doprinos 2. stup(2,5 posto), a još se plaća porez od 24 posto što iznosi 216 kuna i prirez(primjerice za grad Požegu je 10 posto) što iznosi 21,60 kuna.

Po novoj računici od 1000 kuna, koje ukupno plati udruga, osoba s kojom je potpisan ugovor o djelu dobit će na svoj žiro račun 662,40 kuna. Po ranijim propisima taj iznos je bio 580 kuna iz čega proizlazi da je sada isplata veća za 82,40 kuna ili 14,21 posto.

Slično je i kod naknada za autorske honorare s tim da je za isti bruto iznos isplaćeni iznos sada 5,43 posto (43,82 kune)niži no u prethodnoj godini. To je u ovoj godini 763,68 kuna, dok je ranije bilo 807,50 kuna.

/Foto: naslovnica, ilustracija/

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: