Stiropor nije plastična ambalaža, a park nije reciklažno dvorište

Autor: D.K.

Ma koliko se trudili, educirali ili upozoravali, djelatnici požeške komunalne tvrtke gotovo svakodnevno muku muče s nesavjesnim građanima koji ne žele usvojiti pravila ponašanja vezana za zbrinjavanje i odvajanje otpada. Najnoviji takav primjer je vreća za plastiku puna stiropora bačena u zvečevački park.

Odvajanje otpada zakonska je obveza građana. Komunalac Požega stvorio je preduvjete korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za odvajanje otpada „na kućnom pragu“. Korisnicima su podijeljene plave posude za odvajanje papira i kartona, žute vreće za plastiku, zelene za staklo i komposteri onima koji su iskazali interes za kompostiranje, ističu iz požeškog Komunalca dodajući da je u tijeku podjela žutih posuda za odvajanje plastične ambalaže iz kojih će odvoz krenuti početkom 2022. godine dolaskom dvokomornog komunalnog vozila za istovremeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike. Do tada građani plastiku odlažu u žute vreće koje su dobili na kućne adrese.

Iako su na žutim vrećama istaknute vrste plastične ambalaže koje se u njih odlažu, neki ih koriste za odlaganje stiropora. Kako stiropor nije korisni otpad, ne odlaže se u žute vreće i ne odvozi se u sklopu Rasporeda odvoza korisnog otpada iz domaćinstava, korisnici ga trebaju odvesti i besplatno zbrinuti u reciklažno dvorište. Nažalost, nesavjesnom građaninu je jednostavnije bilo odvesti ga i baciti u park pored Orljave iako mu je reciklažno dvorište samo kilometar dalje.

Apeliramo na sugrađane da se pridržavaju uputa o odvajanju korisnog otpada te da za ostale vrste otpada koriste reciklažno dvorište.

Odvajanjem otpada čuvamo okoliš, smanjujemo količine odloženog otpada na odlagalištu i možemo utjecati na iznose na računima za odvoz i zbrinjavanje otpada, poručuju iz Komunalca Požega d.o.o.

Izvor: Komunalac Požega d.o.o.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek