Socijalni radnici zaslužuju poštovanje, a ne da ih se osuđuje!

Zgrada-Centra-za-socijalnu-skrb-PožegaPOŽEGA – Kada se u medijima pojavi vijest da je nekim roditeljima oduzeto skrbništvo na djetetom, u javnosti se odmah osuđuje takav čin kao i postupanje nadležnih službi ne vodeći računa o opravdanosti tog postupka i da je to u gotovo stopostotnim slučajevima sve u interesu djeteta kojeg se želi zaštititi. Postupak oduzimanja djeteta odnosno skrbništva nad djetetom strogo je definiran u Obiteljskom zakonu i Zakonu o socijalnoj skrbi kojeg u većini slučajeva teško provode i sami izvršitelji tog zakona, socijalni radnici, što je i za njih veoma stresan takav način postupanja kojeg moraju u određenim slučajevima obaviti.

Žalosna je činjenica da ima roditelja koji zanemaruju svoju djecu, koju od malih nogu ne odgajaju na način koji dolikuje da dijete izraste i da bude odgojeno kako bi danas sutra u starijoj dobi bila formirane osobe koje će svojim životom dati doprinos u razvoju društva i zajednice u kojoj žive. Na takve činjenice javnost se slabo osvrće ali zna burno reagirati, negodovati i osuđivati kada se pojavi informacija da je nekom roditelju ili obitelji oduzeto dijete odnosno skrbništvo nad djetetom ne gledajući „drugu stranu medalje“ i uzrok zbog čega je u stvarnosti do takvog slučaja i postupanja socijalnih radnika došlo.

Postoji niz pozitivnih primjera u radu socijalnih službi i radnika koji se jednostavno zasjene nekakvom pojedinačnom i neargumentiranom viješću zbog koje u svakom slučaju nadležne službe nikako ne bi trebale doći „na stup srama“ jer smo i sami svjedoci u profesionalan radi i odgovoran pristup svakog socijalnog radnika koji zavrjeđuje poštovanje.

Mogli smo unazad nekog vremena čitati da je i na području kojeg pokriva Centar za socijalnu skrb  Požega dolazilo do slučajeva da su socijalni radnici postupali i bili primorani oduzimati skrbništvo nad djecom. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Požegi Martina Vlašić navodi da socijalni radnici postupaju na temelju prijave ili drugih određenih saznanja kojom prilikom se doznaje da se u nekoj obitelji radi o ozbiljnijem problemu gdje dijete pati, trpi i ispašta. Naravno, ako dođe do takvog određenog postupka u kojem se u konačnici utvrde određeni propusti roditelja ili skrbnika nad djetetom oduzimanje skrbništva je neminovno, i to sve u cilju zaštite djeteta, što također traje, u zakonom određenom roku, u kojem se periodu poduzimaju i prate svi drugi aspekti kako bi se ublažile takve posljedice koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima.

Martina Vlašić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Požegi

-Stručni radnik je obvezan sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, prikupiti potrebne podatke te timski razmotriti potrebu poduzimanja mjera radi zaštite interesa maloljetnog djeteta koje je bilo izravno izloženo nasilju ili je svjedočio nasilju u obitelji, kao i u drugim slučajevima zaštite maloljetnog djeteta. U timu Odjela za djecu, mlade i obitelj Centra za socijalnu skrb Požega zaposleni su socijalni radnik, pravnik i psiholog. Svaki stručni radnik ima svoju ulogu u radu i pristupa rješavanju aktualne problematike s obzirom na profesiju, odnosno poslove koje obavlja. Svaka odluka koja se donosi za zaštitu interesa maloljetnog djeteta se donosi u timu. Poslovi koji se obavljaju timski podrazumijevaju rad na terenu, u kući korisnika, te rad u Centru prilikom savjetovanja korisnika i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite – ističe ravnateljica Vlašić i naglašava kako prilikom utvrđivanja okolnosti u obitelji Centar razmjenjuje podatke o djetetu sa policijom, školama, vrtićima, zdravstvenim, pravosudnim i drugim ustanovama radi sveobuhvatne procjene.

-Svatko je dužan obavijestiti Centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebice o svim oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta. Centar za socijalnu skrb upozorit će roditelje na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta i pomoći im da te pogreške i propuste uklone ili će odrediti nadzor nad izvrša­vanjem roditeljske skrbi kad su pogreške i propusti u skrbi o djetetu viševrsni ili učestali ili kad je roditeljima potrebna posebna pomoć u odgoju djeteta – dodaje Martina Vlašić.

U tom cijelom tom pogledu zakon je veoma jasan koji propisuje i daljnje postupanje nadležnog suda koji u određenim situacijama roditelju može oduzeti pravo da živi sa svojim djetetom. To se radi u slučajevima ukoliko roditelj u većoj mjeri zanemaruje podizanje i odgoj djeteta ili postoji opasnost za pravilno podizanje djeteta. Ako se u izvanparničnom postupku utvrde takve okolnosti sud će dijete povjeriti na čuvanje i odgoj drugoj osobi, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. Zakonom je propisana i ona možda najrigoroznija mjera za roditelje, i to ako roditelji zlorabe ili grubo krše roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava. U tom im se slučaju mogu oduzeti prava roditelja odnosno pravo na roditeljsku skrb.

-Roditelji djeteta su dužni skrbiti o djetetu te brinuti o njegovoj zaštiti i dobrobiti, a Centar je dužan brinuti o najboljem interesu djeteta. Ukoliko roditelji imaju poteškoća u odgoju i brizi o djeci mogu potražiti stručni savjet u Centru za socijalnu skrb Požega, Podružnica Obiteljski centar u Požegi, M. Gupca 6. U Obiteljskom centru obitelj i njeni članovi mogu dobiti savjetodavne usluge na području braka, roditeljstva, odgoja djece, nenasilnog rješavanja sukoba ali i grupne aktivnosti namijenjene edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti – zaključila je ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Požegi Martina Vlašić u čijoj je nadležnosti i Obiteljski centar za Požeško-slavonsku županiju.

0 Comment

Send a Comment