Sazvana 26. sjednica Gradskog vijeća grada Požege u četvrtak 22.rujna

POŽEGA – U četvrtak, 22.rujna, održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća grada Požege na kojoj će vijećnici odlučivati o deset točaka dnevnog reda.

Pred vijećnicama će se naći izvješće gradonačelnika grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz ove godine, kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2016. godinu te izvješće o obavljenoj financijskog reviziji za 2015. godinu.

Među točkama dnevnog reda su i dva prijedloga, Odluka o prodaji nekretnine te prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage „Detaljnog plana uređenja Orljava-autobusni kolodvor“.

Raspravljat će se i o prijedlogu Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela te o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017. godini.

0 Comment