Reklame nagrđuju fasade zgrada – pojedinci ih ne uklanjaju!

Autor: Jelenko Topić

Prije petnaestak godina, koliko nas pamćenje služi, Gradsko vijeće Požege donijelo je odluku o korištenju pročelja zgrada za reklamne panoe i slične naprave. Tada je propisano gdje se mogu postavljati reklame i njihove okvirne veličine. Tom odlukom željelo zaštititi barokne građevine, među kojima ima dosta znamenitih i zaštićenih kao kulturno dobro, od nagrđivanja i devastacije.

Nakon donošenja navedene odluke bilo je kažnjavanja, uklanjanja i mijenjanja ranije postavljenih reklama na zgradama, pogotovo na Trgu Svetog Trojstva.

Poznato je da je sa tog prostora uklonjen jedan veliki svjetleći pano tj. displej, te je uskladišten, a zbog toga se vodio i sudski spor zbog čega je grad platio i pozamašnu odštetu vlasniku!

Vidjevši sadašnje stanje teško se oteti dojmu da nema pravila, odnosno da se ne poštuje ono što je ranije propisano. Izvjesno je da je odluka o kojoj je riječ još na snazi jer sigurno nije donijeta sa ograničenim trajanjem.

Po mišljenju mnogih sugrađana niz reklama i sličnih naprava nagrđuju pročelja lijepih i uređenih zgrada što se posebice odnosi na njihovu veličinu jer pojedinci misle da velika reklama ima veći učinak na prolaznike od one diskretne i male.

Imajući u vidu svu ljepotu i raskoš središnjeg trga koji je pravi dragulj arhitekture trebalo bi malo uvesti reda jer zbog pojedinih reklama i različitih panoa sve to gubi na izgledu.

Posebna priča su reklame i panoi tvrtki ili obrta koji su zatvoreni, a njihovi vlasnici ih nisu uklonili nakon prestanka rada. Za to je sigurno najbolji primjer zgrada u Ulici Dragutina Lermana kraj čijeg ulaza ima na desetke reklama onih koji odavno nisu poslovno aktivni. Očito je da nekim (ne)odgovornim pojedincima treba uvesti sankcije pa da iza sebe tj. nakon prestanka djelatnosti uklone sve ono što su postavili kada su počeli sa svojom poslovnom aktivnosti.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek