Reakcija požeškog gradonačelnika Darka Puljašića na priopćenje SDP-a Požeško–slavonske županije: “Optužnica je neutemeljena i držim da njene teze ne mogu opstati”

Sramotno je i žalosno od Socijaldemokratske partije Hrvatske što je u Požegi aktivna samo kada je u pitanju podizanje kaznenih prijava, kleveta, iznošenje neistina i zavaravanje javnosti. Žalosno je što je ta ista partija više od 10 godina vodila grad Požegu za vrijeme kojih nije povučena niti jedna kuna europskih sredstava, nije izgrađena niti jedna sportska dvorana, nije napisan niti jedan europski projekt.

Optužnicu o kojoj pišu mediji nisam primio i ne znam što se u njoj navodi, mogu samo nagađati o njoj prema dosadašnjim konstrukcijama koje su se izvodile od strane DORH-a. Ista je rezultat postupka koji je već do sada obilježen teškim nepravilnostima na strani DORH-a, a koje će se pred nadležnim tijelima odgovarajuće problematizirati. No, to je odvojena tema od obrane po predmetnoj optužnici za koju već sada mogu potvrditi da je neutemeljena i držim da njene teze ne mogu opstati.

Sukladno članku 28. Ustava RH svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

0 Comment