RAZMEĐE DVIJU GODINA: Prošla uspješna, rasla su primanja radnika, očekivanja od 2020. još veća….na sve to kažu čelnici triju tvrtki s područja Požeštine

Autor: D.K.

Tradicionalno na izmaku jedne i na početku Nove 2020. godine razgovarali smo sa nekoliko vodećih gospodarstvenika požeškog kraja. Oni su nam ocijenili ovu godinu, naznačili ulaganja koja su imali, te probleme, a dali su i svoj pogled i očekivanja tijekom godine koja je pred nama.
O tome su nam pričali predsjednik uprave Kutjevo d.d. mr. sc. Zlatko Romić, Zdravko Jelčić, predsjednik Uprave Spin Valis d.d. i Goran Šutalo, vlasnik i direktor Color grupe.

Ocijenite godinu koja je na izmaku i koji su najveći problemi bili u vašoj proizvodnji i poslovanju?

ZLATKO ROMIĆ – Imajući u vidu prirodu poslovnih procesa, odnosno činjenicu da su proizvodnje Kutjeva d.d. izuzetno ovisne o klimatskim uvjetima koji uveliko određuju količine i kvalitetu proizvodnji, možemo konstatirati da su u ovoj godini, promatrano u cijelosti, postignuti zadovoljavajući proizvodni rezultati.
U ratarskoj proizvodnji ostvareni su solidni prinosi u proizvodnji većine ratarskih kultura, izuzev u proizvodnji uljane repice čiji su prinosi podbacili na razini čitave RH za 30-tak posto u odnosu na prosječne. Prinosi grožđa su nešto manji u odnosu na prošlogodišnje, ali je kvaliteta grožđa izuzetno dobra i garantira proizvodnju vrhunskih vina, koja su i glavni brand Kutjeva d.d.

mr. sc. Zlatko Romić, predsjednik Uprave Kutjeva d.d.


Nastavljen je razvoj i širenje kooperativnih odnosa sa selom, a poduzete su mjere za otkup merkantilnih proizvoda i isplatu kooperantima u što je moguće kraćem roku.
Stočarstvo tj. tov junadi također su opterećeni brojnim problemima na razini čitave RH. Interesne grupacije i udruženja aktivno rade na iznalaženju mogućih rješenja kojima bi država pomogla prevladavanju postojeće situacije. Unatoč takvom nepovoljnom stanju naša su očekivanja da će i u ovoj proizvodnji Kutjevo d.d. uspjeti dostići prag rentabilnosti i ostvariti pozitivan rezultat.

Zdravko Jelčić, predsjednik Uprave Spin Valis d.d


ZDRAVKO JELČIĆ – 2019. godina bila je vrlo zahtjevna, izazovna i turbulentna. Spin Valis grupa je imala godini rast prihoda od 10-tak posto, no troškovi su rasli i brže. Ušli smo u velike investicije, prije svega u Kogeneraciju II, kompletnu led rasvjetu u Spin Valisu d.d. i blok solarnih panela za proizvodnju električne energije snage 500 kWs za vlastite potrebe (investicija od 5 milijuna eura), te potpisali veliki projekt CEKOM SPIN koji ćemo realizirati u sljedeće četiri godine u ukupnom iznosu od 13 milijuna eura.
GORAN ŠUTALO – U 2019. godini Color emajl je zadržao isti broj radnika, a povećao proizvodnju i prodaju na europskom tržištu, te možemo reći da smo zadovoljni na ukupnoj razini.
U odnosu na prošlu godinu, 2018., proizvodnja je podignuta za 8 posto, a tako je porasla i prodaja.
Pored redovnog posla, najviše energije smo utrošili na obuci novozaposlenih radnika iz razloga što na tržištu rada ne postoji kvalificirana radna snaga za našu proizvodnju, a ostalih značajnijih poteškoća tijekom godine nismo imali.

Kakve očekujete financijske rezultate za 2019. godinu?

ZLATKO ROMIĆ – Trenutni financijski rezultati Kutjeva d.d. , iskazani u poslovnim izvješćima sa 30. rujnom 2019. godine mogu se ocijeniti vrlo solidnim i prihvatljivim. Međutim, konačni financijski rezultati za 2019. godinu će, naravno, biti poznati tek po završetku poslovne godine kada se u poslovnim knjigama evidentiraju svi poslovni događaji vezani uz prethodno razdoblje, ukalkuliraju potencijalni rizici, a bilančne pozicije, suglasno zakonom reguliranim procedurama, svedu u realne okvire.

ZDRAVKO JELČIĆ – Rast troškova za plaće, troškova sirovine (trupci), te dio investicijskih troškova i drugi su značajno rasli tako da s obzirom na to i situaciju na globalnom tržištu, kao i blagi pad konjukture u 2019. godini ostvarit ćemo zadovoljavajući pozitivan rezultat i zadržali smo stabilnost.

Goran Šutalo, vlasnik i direktor Color grupe

GORAN ŠUTALO – Povećanje proizvodnje rezultiralo je boljim financijskim rezultatima, a s povećanjem produktivnosti naši zaposlenici su u 2019. godini imali povećan mjesečni dodatak na plaću. Taj cilj smo si zadali početkom te godine i uspjeli smo ga održati, te taj dodatak ostavljamo i za 2020. , a zadajemo si novi cilj- povećanje dohodaka svih zaposlenika za 600 kuna neto mjesečno.
Navedeno planiramo ostvariti povećanjem produktivnosti, te smanjenjem ulaznih troškova, uvođenjem novih tehnologija i povećanjem prodaje. Smatramo da je povećanje ostvarivo jer su naši proizvodi traženi na europskom tržištu.

Koje su promjene osjetili vaši zaposlenici tijekom ove godine?

ZLATKO ROMIĆ – Sve obveze prema zaposlenicima Kutjevo d.d. već dugi niz godina ispunjava redovito i transparentno te sukladno važećem Kolektivnom ugovoru. Kao i ranijih godina, u 2019. godini plaće i troškovi puta na posao su isplaćivane redovito, radnici su ostvarili i druga primanja iz radnog odnosa(uskrsnica, regres za godišnji odmor, darovi za djecu, božićnica) u visini zakonom dozvoljenih neoporezivih primanja. Nastavljena je praksa koja je, nakon gotovo tridesetak godina, uvedena u prošloj 2018. godini, te je zaposlenicima isplaćena nagrada za ostvarene radne rezultate i to u visini od 2.000 kuna po radniku.
U trećem kvartalu ove godine provedena je korekcija plaća na način da su se plaće radnicima sa najnižim primanjima povećale za 10 do 11 posto. Činjenica je da povećanje plaća nije obuhvatilo sve radnike, ali je ovo i bila mjera usmjerena prvenstveno na popravljanje materijalnog statusa navedene kategorije zaposlenika.

ZDRAVKO JELČIĆ – Zaposlenici Spin Valis grupe su uredno i na vrijeme primili sve plaće i naknade (regres za godišnji odmor, uskrsnica, božićnica i drugo) u tijeku 2019. godine, a ukupni trošak plaće je značajno porastao u odnosu na prethodnu godinu. To je politika Spin Valisa d.d. u cilju zadržavanja zaposlenih prije svega najboljih radnika, a tako ćemo nastaviti i u 2020.godini.

GORAN ŠUTALO – Ostvareno je povećanje od 500 kuna kao dodatak na plaću, a takav trend nastavljamo u 2020. u kojoj planiramo povećanje dohotka radnika za daljnjih 600 kuna.

Kako rješavate probleme s nedostatkom radne snage?

ZLATKO ROMIĆ – Problemi s nedostatkom radne snage dolaze sve više do izražaja. Prvenstveno se to odnosi na izvršenje radnih operacija sezonskog karaktera u ratarskoj, sjemenarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Zbog takve situacije proveli smo i smanjivanje nekih proizvodnji u ratarstvu koje zahtijevaju velik angažman živog ljudskog rada, kao npr. proizvodnja sjemenskog kukuruza. U 2019. godini svi potrebni poslovi obavljeni su pravovremeno, ali za naredno razdoblje vrlo je izgledno da ćemo se naći u situaciji da ćemo biti primorani angažirati uvoznu radnu snagu.

ZDRAVKO JELČIĆ – Nedostatak radne snage za sada rješavamo isključivo iz Hrvatske, te dodatnim internim usavršavanjem, stjecanjem vještina i znanja.
GORAN ŠUTALO – Nedostatak kvalificirane radne snage i dalje ćemo rješavati na dosadašnji način, a to je internom obukom u našoj tvrtki.

Kakva su vaša očekivanja u idućoj godini i koje probleme možete pretpostaviti?

ZLATKO ROMIĆ – Uz redovite rizike koji su vezani za svako poslovanje, u narednom razdoblju očekujemo nastavak uspješnog poslovanja. Planirani proizvodni i financijski rezultati za 2020. godinu približno su na razini ostvarenja iz prethodne godine. Više je faktora koji mogu bitno utjecati na naše poslovne rezultate, a među važnije bi izdvojili slijedeće: politika poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, raspolaganje državnim zemljištem i visina zakupnina za njega, te globalno kretanje situacije u stočarskoj proizvodnji, tj. tovu junadi.

ZDRAVKO JELČIĆ – U 2020. godini očekujemo daljnji rast prihoda, prve pozitivne efekte investicija iz protekle godine, te stabilnost i urednost u izmirivanju svih obveza, kao i bolju poslovnu godinu.

GORAN ŠUTALO – U 2020. godini planiramo se više posvetiti uvođenju digitalizacije, robotizacije, kao i energetske učinkovitosti u tvrtki. Očekujemo nastavak proizvodnje svih naših proizvoda i sa izlaganjem na sajmu u Veroni u veljači priželjkujemo nove kupce i otvaranje novog tržišta, te ne očekujemo nikakvih znatnijih problema osim možda tople zime jer smo ipak mi proizvođači topline.
Svim čitateljima želim puno zdravlja i sreće, te poslovnog uspjeha u 2020. godini!

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek