Raspored odvoza glomaznog otpada 14. rujna 2019.

Autor: D.K.

Komunalac Požega d.o.o. glomazni će otpad 14. rujna 2019. odvoziti iz domaćinstava na području MO Orljava i to u ulicama: Bana Borića, Bana E. Derenčina, Bana J. Jelačića, Bana P. Šubića, Bana P. Berislavića, G. Ninskog, Kneza Domagoja, Kneza LJ. Posavskog, Kneza Mislava, Kneza Trpimira, Kneza Višeslava, Kralja Držislava, Kralja Krešimira, Kralja P. Svačića, Kralja Tvrtka i Kralja Zvonimira te iz naselja  Alaginci, Golobrdci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Šeovci i Turnić.

-Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 13.9.2019. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!-poručuju iz Komunalca.

Raspored odvoza glomaznog otpada:

https://www.komunalac-pozega.hr/images/Plan-odvoza-glomaznog-otpada_2019.pdf

Popis vrsta glomaznog otpada:

https://www.komunalac-pozega.hr/images/NAPUTAK_O_GLOMAZNOM_OTPADU.pdf

Više iz kategorije