Rašičev prijedlog za poticanje poduzetništva i zapošljavanja prihvaćen i pripremljen za realizaciju

Autor: Požega.EU

DSC_0177POŽEGA – Potpuno je jasno iz kojeg je razloga nezavisni Gradski vijećnik Miro Rašić podržao proračun grada Požege za 2015. godinu. Nakon današnje konferencije za novinare u gradu Požegi zamjenik gradonačelnika Marijo Pilon prezentirao je na koji će se način u 2015. godini poticati poduzetništvo i zapošljavanje koji je prijedlog Rašić uputio na razmatranje gradonačelniku koji je kao takav prihvatio i uvrstio u proračunsku stavku.

Nezavisni vijećnik Miro Rašić se na svojoj tiskovnoj konferenciji, još 5.studenog, očitovao kako će podržati proračun uz uvjet da se njegov prijedlog o sufinanciranju zapošljavanja i otvaranja novih poslovnih subjekata, obrti i malih tvrtki prihvati. Tako je predložio da se za zapošljavanje u postojećim i novim poslovnim subjektima dodjeli jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna i 12 mjesečnih poticaja u visini od 20 % bruto plaće, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno.

-Program obuhvaća zapošljavanja ne zaposlenih osoba te osnivanje novih obrta i drugih slobodni zanimanja. Korisnici sredstava su postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području grada Požege, neprofitne organizacije, obrtnici i slobodna zanimanja. Sredstva mogu koristiti poduzetnici koji će zaposliti osobe na području grada Požege na neodređeno vrijeme ili određeno vrijeme najduže 12 mjeseci, a koje će biti zaposlene i koje se vode najmjanje 30 dana na zavodu za Zapošljavanje kao nezaposlene osobe – rekao je zamjenik gradonačelnika Požege Marijo Pilon te nastavio da će se odobravati jednokratni novčani poticaj u iznosu od pet tisuća kuna po zaposlenoj osobi, a drugi je 12 mjesečni poticaj u iznosu od 20% bruto plaće, a najviše tisuću kuna mjesečno. Ovim programom su obuhvaćene i neprofitne organizacije koje djeluju na području grada Požege i rade na projektima EU koje će također moći ostvariti pravo na poticaj  za suradnike koji budu radili na projektima.

Što se tiče dokumentacije uz zahtjeve će biti potrebno priložiti određeni broj dokumenata što će se regulirati u odluci u kojoj će se definirati i rokovi za isplatu sredstava ali i obveze onih kojima će se isplaćivati poticaji. Poslodavac kojem bude odobren poticaj morati će zadržati postojeći broj zaposlenika uz zaposlenog novog za kojeg će dobivati poticajna sredstva.

-Sredstva planirana ovim programom osigurana su u proračunu grada Požege u iznosu od 350 tisuća kuna. Odluka će stupiti na snagu sa 1.siječnja 2015. godine koja će biti objavljena na stranicama grada Požege i službenom glasilu, a javni poziv svim zainteresiranim za korištenje poticaja biti će objavljen do 15.siječnja na web stranicama grada požege, Oglasnoj ploči i javnom glasilu – istaknuo je na kraju obrazlaganja Mario Pilon.

Rašićev prijedlog koji će prema svemu sudeći ugledati svjetlo dana ima za cilj promijeniti trendove i oživjeti realni sektor lokalnog gospodarstva kojeg je neophodno potrebno poticati sufinanciranjem pri otvaranju novih poslovnih subjekata. Kao takav model pokazao se uspješnim u nekim sredinama koji je naišao na odobravanja sugrađana.

 

Više iz kategorije