Protugradne stanice sa 27 lokacija brane polja Požeštine (foto)

Autor: D.K.

IMGP0142POŽEGA – Možda je malo poznato kako se i na koji način u današnjem vremenu na području Požeštine branimo od leda i tuče koja, barem za sada na ovom prostoru, na svu sreću ne pričinjava velike materijalne štete. Kako bi se što više ublažile takve posljedice svakako da jednu od važnijih uloga imaju protugradne stanice kojih na našem području ima i koje su u funkciji na 27 različitih lokacija.

Sustavno se provodi operativna obrana od tuče prizemnim generatorima srebrnog jodida ali i raketama za koje su mnogi mislili da one kao takve nisu u funkciji i da nemaju značajniju ulogu u tome.

Radarski centar Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za naše područje smješten u Gorici pokraj Nove Gradiške, danonoćno prati vrijeme i pojave u širem okruženju. Kod loše vremenske situacije naređuje se paljenje generatora. Prije nailaska tučoopasnog oblaka, u nekim slučajevima i do 9 sati prije, pale se prizemni generatori koji sadrže srebrni jodid koji tijekom sagorijevanja u obliku crnog dima odlazi u atmosferu. Kad oblak naiđe on uvuče taj dim i dođe do zasićenja oblaka čime oblak gubi svoju snagu.

Kad se tučopasni oblaci približe na nekih 6 do 8 kilometara, na osnovu kriterija izmjerenih radarom, daje se naredba raketarima za ispaljivanje raketa. Raketa služi da usitnjava čestice leda u oblaku tako da na zemlju umjesto pljuska- tuče dođe pljusak-kiša.

Rakete su, smatraju domaći stručnjaci, dosad najunčikovitije sredstvo protiv borbe tučopasnih oblaka, no u Europi ima puno i mišljenja da rakete nemaju nikakvog učinka. Vezano uz to, prema riječima našeg sugovornika, u opasnim situacijama bolje je poduzeti išta nego ništa, a da se oblaci mogu rastjerati i da se može spriječiti velika šteta one malo starije generacije duboko su uvjerene da se i zvonjavom zvona na crkvama oblaci mogu rastjerati što nije rijetkost vidjeti da se zvona alarmiraju odmah kada se vidi da dolazi crni oblaci opasnost od tuče.

Na području Požeštine protugradne stanice, njih 27, nalaze se na slijedećima lokacijama:

Generatori i rakete, u Orljavcu, Pavlovcima, Jaguplijama, Krivaju, Gradskim Vrhovcima, Komušini, Kaptolu, Jakšiću, Brodskom Drenovcu, Ovčarama, Hrnjevcu, Kaliniću, Kutjevu, Novoj Lipovici, Jurkovcu, Vlatkovcu i Gornjim Vrhovcima dok su samo generatori u Ivandolu, Lučincima, Mihaljevcima, Bresnici, Ferovcu, Zarilcu, Velikom Bilaču i Sovskom dolu.

Slikom prikazujemo protugradne stanice u Gradskim Vrhovcima i Kutjevu.

 

 

 

Više iz kategorije