Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi Društvenog doma u Dervišagi /FOTO/

Autor: DK

Radovi na energetskoj obnovi Društvenog doma u Dervišagi su pri kraju koja će građevina uz samu prometnicu Požega – Pleternica postati prava ljepotica.

Riječ je o projektu koji je prijavljen u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Cilj projekta, energetske obnove je ulaganje u uređenje objekta društvene građevine što će u konačnici smanjiti potrošnju energije i njenog racionalnijeg i ekonomičnijeg utroška.

Izmijenjena je postojeća stolarija, ugrađena je nova, uređena je fasada čime i odrađeni potrebiti radovi čime se postiže povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova građevine, povećanje toplinske zaštite za strop prema negrijanom tavanu građevine, povećanje toplinske zaštite za kose krovove iznad grijanog prostora. Tim radovima će se povećati energetska učinkovitost te će se mjerama energetske obnove postići ušteda od 115.693,92 kWh godišnje ili 54,08% na godišnjoj razini te će iz energetskog razreda F objekt svrstati u energetski razred C.

Ukupna vrijednost projekta je 1.594.219,23 kuna, ukupno prihvatljivi troškovi iznose 1.563.514,23 kuna, a bespovratna sredstva 954.808,54 kuna. Grad Požega sufinancira projekt s 639.410,69 kuna. Projektne aktivnosti odnosno radovi biti će dovršeni u rujnu.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: