Požeško-slavonska županija preuzimanjem poslova dosadašnjeg Ureda državna uprave smanjila broj zaposlenih za 25 posto i preuzela 200 novih obveza

Odlukom Vlade Republike Hrvatske s 1.siječnja 2020. godine županije su preuzele poslove Ureda državne uprave. Shodno tome došlo je i do tzv. preustroja u Požeško-slavonskoj županiji s kojim je datumom stupio na snagu novi Pravilnik o unutarnjem redu u kojem se propisuje djelovanje novih –starih upravnih odjela i odsjeka.

Prema riječima požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića pripajanjem bi se trebalo pružiti brža i efikasnija usluga odnosno kvalitetno odgovoriti na sve potrebe građana i poduzetnika i omogućiti im rješavanje brojnih predmeta odnosno njihovih zahtjeva na jednom mjestu.

Požeško-slavonska županija je do sada imala šest upravnih odjela, a od 1.siječnja 2020. godine ustrojen je još jedan koji će sadržavati poslove državne uprave. U sklopu reorganizacije i pripajanja dolazi i do smanjenja broja zaposlenih, i to 25 posto. Neki zaposlenici iz Ureda državne uprave su otišli u mirovine ili druge tvrtke i institucije. Pripajanjem je županija uz 40 zaposlenika iz Ureda državne uprave Požeško-slavonske županije preuzela i 200 novih obveza, radnji koje je ta institucija obavljala.

Uz upravne odjele i urede koji su do sada bili ustrojeni u Požeško-slavonskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo,    Upravni odjel za društvene djelatnosti Upravni odjel za proračun i financije, Tajništvo Požeško-slavonske županije, Ured župana i Ured za unutarnju reviziju ustrojen je novi Upravni odjel i to onaj za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

U sklopu Upravnih odjela prema novom Pravilniku ustrojeni su i Odsjeci, i to:  

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo ustrojavaju se tri Odsjeka:  

1.         Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj

2.         Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet

3.         Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ustrojavaju se tri Odsjeka:  

1.         Odsjek za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

2.         Odsjek za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i demografsku politiku

3.         Odsjek za hrvatske branitelje i žrtve rata 

U Upravnom odjelu za proračun i financije ustrojavaju se dva Odsjeka:  

1.         Odsjek za proračun, računovodstvo i financije

2.         Odsjek za javnu nabavu

U Tajništvu Požeško-slavonske županije ustrojavaju se dva Odsjeka:

1.         Odsjek za poslove županijske skupštine, pravna pitanja i upravljanje ljudskim potencijalima

2.         Odsjek za pomoćno-tehničke i ostale poslove

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove ustrojavaju se dva Odsjeka:

1.         Odsjek za osobna stanja građana, registar birača i poslove udruga

2.         Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Jedino u Uredu župana i Ured za unutarnju reviziju nema niti jedan Odsjek.

Kao što je to nekad bilo zgrada Županijske palače postala je jedna cjelina, nema više fizičke pregrade koja je dijelila dvije institucije čime će građanima biti jednostavnije naći određene službe.

0 Comment