Požeška županija daje potporu za razvoj lovstva

Autor: Jelenko Topić

POŽEGA – Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije objavio je natječaj za dodjelu subvencija i donacija namijenjenih  razvoju i unapređenju lovstva s ciljem poticanja lovnog turizma toga kraja. Korisnici tih sredstava mogu biti lovozakupnioci i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička ili državna lovišta, no moraju imati u koncesiji ili zakupu jedno cijelo državno lovište ili se veći dio tog lovišta nalazi na području Požeško-slavonske županije.

Dakako uvjet za dobivanje ovih potpora je i da lovozakupnici i koncesionari nemaju dugovanja za zakup ili koncesiju, te da ispunjavaju druge uvjete iz odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području ove županije.

Najviši ukupni godišnji iznos subvencije koju može ostvariti jedan korisnik iznosi 30 tisuća kuna, te najviše iznos donacije 100 tisuća kuna.

župan Alojz Tomašević

-Ovisno o mogućnostima proračuna godišnje bi za ove potpore izdvojili do 300 tisuća kuna jer smatramo da se može poboljšati ukupna turistička pounda kroz razvoj lovnog turizma- ističe požeško-slavonski župan Aliojz Tomašević dodajući da ovaj kraj sa pet okolnih planina i ravničarskim lovištima bogatim svima vrstama divljači, uz uključivanje smještajnih kapaciteta pojedinih lovačkih društava, može učiniti značajan pomak.

Predviđeno je da se zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom rješavaju po redoslijedu prispijeća i to do utroška sredstava predviđenih županijskim proračunom, a isplata će se vršiti nakon provjere pristigle dokumentacije i utvrđenog stanja na žiro-račune korisnika do kraja prosinca ove godine.

Ukoliko se utvrdi da je korisnik priložio neistinutu dokumentaciju ili prijavljeno stanje na odgovara stvarnom morat će vratiti sredstva za tu godinu u županijski proračun, a bit će isključen iz svih županijskih potpora tijekom slijedećih pet godina! Natječaj je otvoren do 30. studenog 2014. godine, a očekuje se raspisivanje natječaja za ovu namjenu tijekom slijedećih godina.

-Zbog naslijeđenog teškog financijskog stanja nismo u mogućnosti u potpunosti lovcima vraćati lovozakupn inu  pa pokušavamo kroz ovakve načine  dati razvojnu potporu koja se ovisno o zahtjevima i programima može koristioti za obnovu postojećih i izgradnju novih lovačkih domova, te lovno-tehničkih objekata – nastavlja župan Tomašević dodajući da dosadašnja sinergija županije i lovaca pokazuje da ima mogućnosti za poboljšanje suradnje i razvojne iskorake. Postoji i mogućnost da se kroz potpore objavljuju promidžbeni sadržaji, a stručnu potporu zainteresiranim korisnicima koji se namjeravaju natjecati dat će županijska razvojna agencija „Panora“ iz Požege.

Dakako lovozakupnici u ostvarenju svojih projekta mogu angažirati i vlastita sredstva, te projekte aplicirati za sredstva EU gdje ima dodatnih mogućnosti financiranja posebice iz fondova za ruralni razvoj.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: